Bohoslužby na tento týden

Neděle
22.10.
29. neděle v mezidobí,
sv. Jana Pavla II., papeže
 08:30PetroviceplZa Gerharda Vajdu, manželku, syna a rodiče z obou stran.
 10:00MarkloviceczPoděkování za 60 let společného života s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu.
Středa
25.10.
 17:00PetroviceczZa Andělu Vrabelovou, manžela Josefa a za živé a zemřelé členy rodiny.
Čtvrtek
26.10.
 07:30PetroviceplPoděkování za 80 let života s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie do dalších let.
 17:00MarkloviceplZa Hedviku Luzarovou, sourozence a rodiče.
Pátek
27.10.
 17:00PetroviceczZa Karolínu Liszkovou, manžela, dcery a vnuka.
Sobota
28.10.
Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů 16:00ZávadaczZa Gertu Komínkovou, manžela a rodiče z obou stran.
Neděle
29.10.
30. neděle v mezidobí, Výročí posvěcení kostelů 08:30PetroviceczZa Antonína Radeckého, manželku Cecilii a zetě.
 10:00MarkloviceplZa Helenu Pavelkovou - první výročí úmrtí.

Ohlášky

  • V úterý 24. října odpoledne se koná růžencová pobožnost ve Starém Bohumíně. Odjezd z naší farnosti bude v 15.15.
  • Tuto sobotu 28. 10. bude od 16.00 hodin na faře společenství mládeže od 12 do 15 let.
  • Říjen je měsíc zasvěcený Panně Marii a modlitbě růžence. Zveme všechny farníky ke společné modlitbě 30 minut před každou bohoslužbou.
  • Před dušičkami je možnost přistoupit ke svátosti smíření přes týden 20 minut před večerní mší svatou.
  • V kostele jsou na stolku papírky, kam můžete psát úmysly na dušičky. Odevzdávejte je v sakristii.

Římskokatolická farnost Petrovice u Karviné

Petrovice 24
735 72 Petrovice u Karviné
 

P. Mgr. Tomasz Stachniak

tel. (+420) 731 625 819
rkf.petroviceukarvine@doo.cz