Mariánská pouť na jižní Moravu

Vytvořeno: čtvrtek 25. srpen 2016 Aktualizováno: pondělí 14. srpen 2017

V sobotu 20. srpna jsme se v brzkých ranních hodinách vydali na pouť na jižní Moravu. První zastávkou byl poutní kostel Jména Panny Marie ve Křtinách. Dorazili jsme zde asi před desátou hodinou. Hned po příjezdu následovala mše svatá, kterou sloužil náš kněz. Následně nás místní farář seznámil s historií místa. Měli jsme také volný čas, který většina využila k polední pauze na oběd. V blízkosti kostela ale byla také např. netradiční křížová cesta nebo kostnice, kam nás před odjezdem vzal místní kněz.

Křtiny jsou známé jako poutní místo, ale také díky monumentální stavbě barokního chrámu, která vznikla v 18. století. Centrálním bodem v chrámu je socha Madony ze 14. století, ke které se už v 17. století konaly hromadné poutě. Dnes jsou Křtiny hojně navštěvované a celé léto zde proudí hlavně pěší poutníci z blízkého i dalekého okolí.

Druhým poutním místem, které jsme navštívili, byl kostel Panny Marie Bolestné ve Sloupu. I zde nás přivítal zdejší farář a vyprávěl o historii místa i o zázračné soše Panny Marie. Než jsme kostel opustili, pomodlili jsme se společně korunku k Božímu milosrdenství.

Poutní místo ve Sloupě vzniklo počátkem 18. století, kdy místní hrabě přivezl do Sloupu sochu Panny Marie Bolestné. Dočasně byla umístěna ve mlýně. Když se jednoho dne před ní modlila mlynářova dcera, která byla dlouhodobě upoutána na lůžko, protože trpěla padoucnicí, spálila se o svíčku a v tu chvíli byla zázračně uzdravena. Od té doby zde začali proudit poutníci, postupně se proto vystavěla kaple a následně i kostel, kde je nyní socha umístěna. V dnešní době se zde koná poutní slavnost vždy v pátek před Květnou nedělí.

Poslední zastávka byla poněkud světského charakteru. Zájemci totiž navštívili rokokový zámek v Rájci-Jestřebí, kdo nechtěl jít na prohlídku, mohl navštívit rozlehlý zámecký park, který skýtal klid a hlavně stín v tomto horkém dni. Cestou zpátky jsme pouť zakončili několika mariánskými písněmi.

Přejít do fotogalerie