Poutní zájezd na Zelenou horu

Zveřejněno: úterý 29. srpen 2017 Napsal Ludmila Krutká

O letošních prázdninách v sobotu 5. srpna byla uspořádána pouť na Zelenou horu u Žďáru nad Sázavou do poutního kostela sv. Jana Nepomuckého. Poutě se zúčastnilo celkem 36 poutníků spolu s naším duchovním otcem Tomaszem. Po příjezdu na Zelenou horu jsme měli v kostele zajištěn odborný výklad průvodce, který nás seznámil s celou historií kostela i se životem sv. Jana Nepomuckého.

Kostel byl postaven začátkem 18. století slavným architektem Janem Blažejem Santinim-Aichelem, za opata žďárského kláštera cisterciáků Václava Vejmluvy, který byl ctitelem sv. Jana Nepomuckého. Celá stavba je postavena ve tvaru pěticípé hvězdy a dnes je zařazena na Seznam světového dědictví UNESCO. V kostele se mnohonásobně opakuje číslo pět (pěticípý půdorys, pět vchodů, pět oltářních výklenků, dvakrát pět kaplí kolem centrálního prostoru, pět hvězd a pět andělů na hlavním oltáři). Je to symbol nejen pěti Kristových ran, ale také pěti hvězd, které se podle legendy objevily ve Vltavě po utonutí sv. Jana Nepomuckého, a pěti písmen v latinském slově "tacui" (mlčel jsem). V samotném centru stavby, ve vrcholu kupole, se nalézá jazyk jako atribut hlavního patrona tohoto kostela, ochránce zpovědního tajemství.

Průvodkyně ve svém výkladu přešla i k historii baziliky Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše, která je postavena ve městě dole pod Zelenou horou. Po odborném výkladu byl čas na prohlídku samotného kostela, během níž nás čekalo krásné překvapení. Ve dveřích kostela se objevil náš duchovní otec Tomasz, který přijel po vlastní ose. Kostel byl uzavřen pouze pro naši farnost a otec Tomasz nám odsloužil mši svatou. Byly to opravdu krásné chvíle, které jsme v kostele prožili.

Po mši svaté jsme měli volný čas na prohlídku okolí chrámu. Na louce jsme se pomodlili růženec a odjeli jsme pod Zelenou horu do Žďáru nad Sázavou. Zde byl zajištěn oběd a pak jsme se vydali na prohlídku baziliky Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše. Tím jsme zakončili tento zájezd a vydali se na cestu domů. Do Petrovic jsme dorazili kolem 21. hodiny. Všichni jsme se shodli, že to byla opravdu vydařená pouť a budeme se těšit na další takové krásné chvíle.

Přejít do fotogalerie