Noční bdění v Bielsko-Białe

Zveřejněno: čtvrtek 8. červen 2017 16:27 Napsal Ludmila Krutká

29. května se již podruhé uskutečnila pouť do baziliky Navštívení Panny Marie v Bielsko-Białe. Každý poslední pátek v květnu zde probíhá noční bdění. Do baziliky se sjíždějí poutníci z širokého okolí. Program začíná v 18.00 křížovou cestou, která probíhá venku kolem baziliky. Zde jsou do zdi plotu zabudována jednotlivá zastavení. Po křížové cestě se poutníci modlí růženec a úderem osmé večer začíná slavnostní mše svatá.

Atmosféra byla úžasná. Kněží postupně přicházeli k oltáři, všichni měli modrostříbrné mariánské ornáty. Nad oltářem je navíc umístěna socha Panny Marie Bolestné, která drží na klíně ukřižovaného Ježíše. Socha se za hudebního doprovodu před započetím bohoslužby odhaluje, po ukončení obřadu se zase zakrývá. Po bohoslužbě začala noční adorace, bazilika byla otevřena až do ranních hodin.

První pouť na noční bdění v Bielsko-Białe se konala už v roce 2015, letos se povedlo ji zopakovat, postupně se z ní stává krásná tradice.