Zavítaly k nám sestry z Norska, přišel i Mikuláš

Zveřejněno: čtvrtek 10. prosinec 2015 Napsal Vojtěch Wawreczka

V neděli 6. prosince s námi slavily mši svatou dvě sestry z Kongregace sester sv. Alžběty. Obě nyní působí v Norsku, kde pečují o staré a nemocné. Vyprávěly nám o svém životě a bohoslužbu zpestřily krátkým duchovním tancem, zpěvem a hrou na kytaru. V závěru přednesly prosbu o modlitbu za zasvěcené osoby. Pamatujme tedy na řeholníky i kněze ve svých modlitbách.

Kongregace sester sv. Alžběty byla založena roku 1842 ve slezské Nise. Hlavním motem je citát z Matoušova evangelia: "Cokoliv jste učinili pro jednoho z těchto mých nejmenších bratří, mě jste učinili." (Mt 25, 40). Proto jejich posláním je pomáhat všem, kteří potřebují jejich pomoc, nejčastěji jsou to právě lidé v nemocnicích, domovech důchodců, zařízeních pro postižené, případně i opuštění lidé v domácnostech. Starají se také o výchovu dětí a mládeže například v dětských domovech. Mimo jiné se také zapojují do života ve farnostech.

Na konci nedělní mše svaté nás navštívil sv. Mikuláš a spolu se dvěma anděly dětem rozdal nadílku.

Přejít do fotogalerie