Růžencová pouť do Starého Bohumína

Zveřejněno: sobota 28. říjen 2017 Napsal Vojtěch Wawreczka

V měsíci říjnu, zasvěceném Panně Marii Růžencové, jsme se vydali na pouť do Starého Bohumína. Kostel Narození Panny Marie ve Starém Bohumíně je nejstarší památka na území Bohumína. Od poloviny 13. století byli duchovními správci tohoto kostela benediktýni, a to až do roku 1530. Poté byl kostel svěřen do rukou protestanských pastorů augsburského vyznání až do roku 1629. V roce 1850 uhodil do věže kostela blesk a značně poškodil i krov. Dnešní podobu získal kostel kolem roku 1911. Korunovaci obrazu Panny Marie Růžencové vykonal ostravsko-opavský biskup František Václav Lobkowicz dne 7. 10. 2004 a navrátil kostelu statut lidového poutního místa.

Už cestou v autobuse jsme se připravovali zpěvem mariánských písní. V kostele jsme se nejdříve pomodlili sv. růženec. Pak následovala mše svatá, kterou odsloužil děkan P. dr. ThLic. Kalikst Jan Bernard Mryka OFM. Modlili jsme se a v přímluvách prosili jak za své intence, tak i o zdraví našeho otce Tomasze. Po mši svaté jsme si před kostelem zakoupili starobohumínské oplatky. Zpátky domů jsme jeli posíleni a občerstveni modlitbou, slovem Božím a eucharistií.

Přejít do fotogalerie