Farní zájezd do Krakowa

Zveřejněno: středa 10. červen 2015 14:35 Napsal Vojtěch Wawreczka

V sobotu 30. května se uskutečnil zájezd do Krakowa, bývalého polského hlavního města a dnešní metropole Malopolského vojvodství v jižním Polsku s významným historickým dědictvím. Cesta plně obsazeným autobusem z Petrovic u Karviné rychle ubíhala, a tak jsme již po deváté hodině dorazili k poutnímu místu v Lagiewnikach, které je jednou z městských částí Krakowa.

 Je to místo Božího milosrdenství, které je rovněž spojené s osobností sv. Faustyny Kowalské. Nejprve jsme šli do klášterní kaple, ve které je na levém bočním oltáři obraz Milosrdného Ježíše. V dolní části oltáře je umístěná bílá truhla s relikviemi sestry Faustyny. Náš duchovní otec zde sloužil mši svatou za naše farníky. Každou neděli v 7 hodin ráno odtud vysílá polská televize TVP 1 přenos sváteční bohoslužby.

Po prohlídce kaple jsme zamířili podél klášterních budov Kongregace sester Božího Milosrdenství do nedaleké baziliky Božího milosrdenství. Tato stavba ve tvaru Noemovy archy pro pět tisíc poutníků byla vysvěcena Svatým otcem Janem Pavlem II. v srpnu 2002. Součástí moderní baziliky je impozantní věž, jejíž výška dosahuje 77 metrů. Ve výšce 42 metrů má věž vyhlídkový prostor. Mnozí z nás si z této vyhlídky prohlédli celý areál, jednotlivá zastavení křížové cesty, centrum Jana Pavla II. a také historické centrum  Krakowa.

Z Lagiewnik nás autobus zavezl do historického centra Krakowa ke Královskému hradu Wawelu, kde jsme navštívili gotickou katedrálu sv. Stanislava a sv. Václava, místo korunovací polských králů. Pak naše kroky směřovaly na největší středověké náměstí v Evropě - na Rynek Główny.

Vzhledem k tomu, že ten den byly vysoké teploty a začala se projevovat únava, rozhodli jsme se pro individuální prohlídky města s tím, že v 18 hodin se sejdeme u autobusu. Jednotlivé skupinky si zvolily vlastní program, který zahrnoval prohlídku baziliky Panny Marie se známým dřevěným oltářem od Wita Stwosze, renesanční tržnice Sukiennice, kostelů poblíž náměstí. Jednotlivé prohlídky byly absolvovány po občerstvení limonádou, zmrzlinou,… Před odjezdem někteří využili času a možnosti půlhodinové projížďky v motorové loďce po Wisle. Domů jsme se vraceli unaveni horkem a plni dojmů a zážitků z tohoto na historické památky bohatého a krásného velkoměsta, jehož centrum a Královský hrad je na seznamu světového dědictví UNESCO.

Přejít do fotogalerie