Posouzení stavu kostela sv. Martina

Vytvořeno: čtvrtek 18. duben 2019 Aktualizováno: čtvrtek 18. duben 2019

Zpracoval Martin Kurz, Karviná, 31.3.2019

Podkladem byla prohlídka, kterou provedl zhotovitel 14.3.2019. Průzkum byl proveden opticko-vizuálně.

Zkrácená verze zprávy, která je k přečtení na nástěnce v kostele.


Výsledky:

a) Zastřešení věže kostela

Byla provedena celková rekonstrukce věže, zastřešení nevykazuje zjevné nedostatky

b) Zastřešení lodi kostela / sanktusníku

Zastřešení lodi kostela je tvořeno krovem, bedněním a pozinkovanou plechovou krytinou s nátěrem.  Během sesychání krovů došlo k povolení kolíkových spojů s pootočením či vysunutím některých prvků konstrukce. Lokálně je konstrukce napadena dřevokazným hmyzem. Lokálně dochází k zatékání a napadení bednění hnilobou. Nátěr je na hranici životnosti.

c) Zastřešení sakristie

Střecha je tvořena krovem, bedněním a oplechováním s nátěrem. Nátěr je na hranici životnosti.

d) Vnější omítky

Vnější omítky obvodového zdiva jsou za hranicí životnosti.

e) Vnitřní omítky

Vnitřní omítky jsou vlhkostí zasaženy minimálně.

f) Dešťová kanalizace

V lapačích střešních nečistot stojí voda, tzn. kanalizace je nefunkční a může zásobovat obvodové zdivo vodou.

g) Schodiště/žebříky

Schodiště mezi přízemím - pavlačí a mezi pavlačí - patou věže  jsou zrekonstruované, nepředstavují zvýšené nevykazují riziko.
Schodiště a zábradlí ve věži ke zvonům a žebřík do sanktusníku jsou silně napadené dřevokazným hmyzem, chybí část stupňů. Jsou ve velmi špatném technickém stavu, jejich užívání je nebezpečné.

h) Elektoinstalace nebyla posuzována

i) Bleskosvody / uzemnění nebylo posuzováno.