Velikonoce 2020 - vademecum pro kněze

Vytvořeno: úterý 7. duben 2020 Aktualizováno: úterý 7. duben 2020

Na základě dekretů Kongregace pro bohoslužbu a svátosti a vyjádření diecézních biskupů připravila Liturgická komise České biskupské konference vademecum pro kněze týkající se slavení letošních Velikonoc. Celé znění naleznete na www.liturgie.cz/clanky/a/velikonoce-2020-vademecum-pro-kneze.

Zásady pro slavení Svatého týdne a Velikonoční ho tridua

Prosíme kněze, aby věnovali pozornost vyjádřením jednotlivých biskupů, kteří zde uvedené údaje mohou v některých bodech zpřesnit.

1. Všeobecné zásady

2. Svátost smíření před Velikonocemi

3. Květná neděle

4. Mše při svěcení olejů

5. Mše na památku Večeře Páně

6. Památka umučení Páně na Velký pátek

7. Soukromá modlitba v kostelích

8. Bílá sobota

9. Velikonoční vigilie

10. Boží hod velikonoční