Organizace mše sv. v neděli 17. května

Zveřejněno: čtvrtek 14. květen 2020 Napsal Marek Wawreczka

S účinností ode dne 11. května 2020 platí pro účast na bohoslužbě povinnost dodržování následujících pravidel:

Stejná pravidla se použijí i pro svatby a křty.

Kostel v Petrovicích pojme 36 samostatně sedících osob + 7 osob na kůru. Pokud si spolu sedne rodina do jedné lavice, dojde k obsazení dvou míst za celou rodinu, tedy se navýší počet možných lidí v kostele.
V Petrovicích budou 2 mše sv. v 8:30 a v 9:15.

Kostel v Marklovicích 24 osob v lavicích + 5 na kůru. Pro společné sezení rodiny platí stejná pravidla jako v Petrovicích.
V Marklovicích budou 2 mše sv. v 10:00 a v 10:45.

Lidem nad 65 let doporučujeme zvážit, zda se zúčastní bohoslužby osobně; stále platí splnění nedělní povinnosti účasti na mši svaté sledováním živého přenosu prostřednictvím rozhlasu / televize / internetu.

Prosíme respektujte pokyny kostelníků při organizaci mše sv.