Změny od 5. prosince

Vytvořeno: pátek 4. prosinec 2020 Aktualizováno: pátek 4. prosinec 2020

V souvislosti s nařízením vlády, které platí od 3.12., a podle pokynů ČBK, platí pro účast na bohoslužbách následující pravidla:

  • v kostele sv. Martina v Petrovicích se smí bohoslužby účastnit 60 osob
  • v kostele Nanebevstoupení Páně v Marklovicích se smí bohoslužby účastnit 54 osob
  • každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos a ústa), který brání šíření kapének,
  • účastníci sedí v lavicích / na židlích (tj. nestojí mimo místa k sezení)
  • dodržují minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel (s výjimkou členů domácnosti)
  • před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce,
  • nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje,
  • v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu.

 

Pro účast na svatbě či pohřbu platí, že se smí zúčastnit max. 30 osob.

Římskokatolická farnost Petrovice u Karviné

Petrovice 24
735 72 Petrovice u Karviné
 

P. Mgr. Tomasz Stachniak

tel. (+420) 731 625 819
rkf.petroviceukarvine@doo.cz