Posouzení stavu kostela sv. Martina

Zveřejněno: čtvrtek 18. duben 2019

Zpracoval Martin Kurz, Karviná, 31.3.2019

Podkladem byla prohlídka, kterou provedl zhotovitel 14.3.2019. Průzkum byl proveden opticko-vizuálně.

Zkrácená verze zprávy, která je k přečtení na nástěnce v kostele.


Výsledky:

a) Zastřešení věže kostela

Byla provedena celková rekonstrukce věže, zastřešení nevykazuje zjevné nedostatky

b) Zastřešení lodi kostela / sanktusníku

Zastřešení lodi kostela je tvořeno krovem, bedněním a pozinkovanou plechovou krytinou s nátěrem.  Během sesychání krovů došlo k povolení kolíkových spojů s pootočením či vysunutím některých prvků konstrukce. Lokálně je konstrukce napadena dřevokazným hmyzem. Lokálně dochází k zatékání a napadení bednění hnilobou. Nátěr je na hranici životnosti.

c) Zastřešení sakristie

Střecha je tvořena krovem, bedněním a oplechováním s nátěrem. Nátěr je na hranici životnosti.

d) Vnější omítky

Vnější omítky obvodového zdiva jsou za hranicí životnosti.

e) Vnitřní omítky

Vnitřní omítky jsou vlhkostí zasaženy minimálně.

f) Dešťová kanalizace

V lapačích střešních nečistot stojí voda, tzn. kanalizace je nefunkční a může zásobovat obvodové zdivo vodou.

g) Schodiště/žebříky

Schodiště mezi přízemím - pavlačí a mezi pavlačí - patou věže  jsou zrekonstruované, nepředstavují zvýšené nevykazují riziko.
Schodiště a zábradlí ve věži ke zvonům a žebřík do sanktusníku jsou silně napadené dřevokazným hmyzem, chybí část stupňů. Jsou ve velmi špatném technickém stavu, jejich užívání je nebezpečné.

h) Elektoinstalace nebyla posuzována

i) Bleskosvody / uzemnění nebylo posuzováno.


Pořad velikonočních bohoslužeb (2019)

Zveřejněno: neděle 7. duben 2019

Květná neděle 14. 4. 2019

8:30 Petrovice (cz)
žehnání ratolestí a mše svatá

10:00 Marklovice (pl)
žehnání ratolestí a mše svatá

Doneste si na bohoslužbu ratolesti s sebou.

od 14:30 Petrovice
příležitost ke svátosti smíření, zpovídá cizí zpovědník.

Pamatujme na závazek, který vyplývá z církevního přikázání, že každý katolík se má vyzpovídat ze svých hříchů aspoň jednou do roka a přijmout Svátost oltářní aspoň ve velikonoční době!


Zelený čtvrtek 18. 4. 2019

18:00 Petrovice (cz) mše sv.
Připomínka poslední večeře páně

19:15 - 20:00 Adorace v Getsemanské zahradě

 

Velký pátek 19. 4. 2019

17:30 Petrovice
Křížová cesta (cz)

18:00 Petrovice
Velkopáteční obřady (cz/pl)

19:15 - 20:00 Petrovice
Adorace v Božím hrobě

Dnes je den přísného postu!

 

Bílá sobota 20. 4. 2019

9:00 - 16:00 Petrovice
soukromá adorace v Božím hrobě

18:00 Petrovice (cz/pl)
MŠE SV. VZKŘÍŠENÍ PÁNĚ

Doneste si s sebou svíčky!

 

Velikonoční neděle 21. 4. 2019

8:30 Petrovice - mše sv. (cz)

10:00 Marklovice - mše sv. (cz)

Po každé mši sv. žehnání velikonočních pokrmů.

 

Velikonoční pondělí 22. 4. 2019

8:30 Petrovice - mše sv. (pl)

10:00 Marklovice - mše sv. (pl)

Postní duchovní obnova

Zveřejněno: neděle 17. březen 2019

22. 3. Pátek

17:00 Křížová cesta

17:30 Mše Svatá s promluvou pro všechny

Po Mši Svaté setkání s mládeží a promluva pro mladé

 

23. 3. Sobota

9:00 Kající pobožnost s promluvou pro všechny, příležitost ke svátosti smíření

15:30 - kaple Závada - příležitost ke svátosti smíření

16:00 - kaple Závada - Mše Svatá s promluvou pro všechny

17:00 Mše Svatá s promluvou pro všechny

 

24.3. Neděle

8:00 příležitost ke svátosti smíření

8:30 (Petrovice) Mše Svatá s promluvou pro všechny

10:00 ( Marklovice) Mše Svatá s promluvou pro všechny

14:00 Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym

Pak společné setkání – možnost připravit si otázky na kněze

 

Na společnou duchovní obnovu zvou P. Tomasz Stachniak a P. Piotr Grzybek

Bylo u nás biřmování

Zveřejněno: pátek 19. říjen 2018

V sobotu 7. října se v naší farnosti udělovala svátost biřmování. Byla tak zakončena více než roční příprava devíti biřmovanců. Spolu s jejich kmotry a rodinami se ve farním kostele v tento sváteční den sešla celá farnost. Svátost biřmování přijel udělit náš biskup Mons. František Václav Lobkowicz. Kromě biřmování byla také po mši vysvěcena nová kostelní věž, která bude v brzké době zcela dokončena a vynesena nahoru na kostelní konstrukci. Všem biřmovancům přejeme hojnost darů Ducha Svatého.

Přejít do fotogalerie

Římskokatolická farnost Petrovice u Karviné

Petrovice 24
735 72 Petrovice u Karviné
 

P. Mgr. Tomasz Stachniak

tel. (+420) 731 625 819
rkf.petroviceukarvine@doo.cz