Svátost smíření (sv. zpověď) 16. května

Vytvořeno: neděle 10. květen 2020 Aktualizováno: čtvrtek 14. květen 2020

V sobotu 16. května bude v naší farnosti příležitost přistoupit ke svátosti smíření. Zpovídat se bude od 14 hodin v prostoru farní zahrady. Na dvoře budou připraveny lavičky.

Bude-li špatné počasí, pak bude svátost smíření přeložena na jiný den.

Dodržujte vzdálenost mezi sebou 2 metry a zakrytí úst a nosu rouškou.

 

Bohoslužby zatím nebudou

Vytvořeno: pátek 24. duben 2020 Aktualizováno: pátek 24. duben 2020

Bohoslužby v naší farnosti budou i nadále bez účasti věřících.

Protože nařízení vlády pro uvolňování omezení stanovuje přísná pravidla, je technicky i organizačně problematické zajistit provoz kostelů.

Vyjádření ČBK k rozhodnutí Vlády ČR o znovuobnovení bohoslužeb

Vytvořeno: středa 22. duben 2020 Aktualizováno: středa 22. duben 2020

Bohoslužeb se bude moci od 27. dubna účastnit nejvýše 15 osob, od 11. května by to mohlo být 30 osob a od 25. května maximálně 50 osob, a to za dodržení hygienických pravidel či rozestupů platných kvůli šíření koronaviru. Úplný konec omezení by měl nastat od 8. června.

Představitelé ČBK společně s ERC zaslali tento týden dopis předsedovi vlády a krizovému štábu, ve kterém žádali o znovuobnovení bohoslužeb a náboženských obřadů. Další aktivity v této záležitosti podnikal i kardinál Dominik Duka, který vše osobně konzultoval s vedením krizového štábu. 
 
ČBK si uvědomuje, že ne ve všech farnostech bude možné obnovit bohoslužby s omezeným počtem věřících, protože není snadné regulovat počet účastníků mší tak, aby byla dodržena nařízení vlády (především jde o velké farnosti ve městech atd.) Je tedy na administrátorech farností, zda, případně jak, toto rozhodnutí zrealizují. Pro věřící budou i nadále platné přenosy bohoslužeb online, v televizi a v rozhlase až do úplného zrušení omezení (8. června).


 Pravidla pro uvolňování omezení týkající se bohoslužeb
 
Stálá rada České biskupské konference a biskup – delegát ČBK pro duchovní péči ve zdravotnictví schválili 14. dubna 2020 následující pravidla pro postupné uvolňování omezení, které se týká veřejných bohoslužeb.

- V kostele musí lidé dodržovat minimální rozestupy dva metry mezi účastníky bohoslužeb (s výjimkou členů v rámci jedné rodiny nebo jinak propojených osob);

- Účastníci si před vstupem do kostela povinně vydesinfikují ruce;

- Všichni účastníci bohoslužeb mají roušku vyjma okamžiku přijetí Eucharistie;

- Vynechává se pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou;

- Kněz si desinfikuje ruce minimálně před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie a po něm;

- Délku bohoslužby je třeba při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužovat;

- Kostel je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou desinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.) Údržbě a čistotě prostoru je věnována mimořádná péče;

- Je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele mimo hlavní bohoslužebný prostor;

- Obdobná pravidla platí pro svatby a křty;

- Až do odvolání je zrušen veškerý další program ve farnostech, který vyžaduje shromažďování lidí;

- Kostely mimo bohoslužeb zůstávají otevřené jako obvykle pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči;

- Za dodržování těchto pravidel je zodpovědný duchovní, který předsedá bohoslužbě.

 

Velikonoční bohoslužby 2020

Vytvořeno: úterý 7. duben 2020 Aktualizováno: čtvrtek 9. duben 2020

Bohoslužby můžete sledovat na internetu na adrese https://www.youtube.com/user/TVKarvinsko nebo http://www.televizekarvinsko.cz/

Čtvrtek 9.4.2020

Zelený čtvrtek 18:00 Cz/Pl
Mše svatá na poděkovaní za dar eucharistie a dar kněžství.

Pátek 10.4.2020

Velký pátek 17:00 Cz/Pl

Sobota 11.4.2020

Vigilie Bílé soboty 18:00 Cz/Pl
Mše svatá obětována za naši farní rodinu.

Neděle 12.4.

Neděle Vzkříšení 8:30 Cz

Pondělí 13.4.

Pondělí v oktávu Velikonočním 8:30 Pl

Římskokatolická farnost Petrovice u Karviné

Petrovice 24
735 72 Petrovice u Karviné
 

P. Mgr. Tomasz Stachniak

tel. (+420) 731 625 819
rkf.petroviceukarvine@doo.cz