Byl u nás Mikuláš

Vytvořeno: neděle 24. prosinec 2017 Aktualizováno: neděle 24. prosinec 2017

V neděli 10. prosince se u nás opět po roce zastavil Mikuláš. Po nedělních bohoslužbách přišel navštívit hlavně děti. Nejprve zjišťoval, zda doma pomáhají svým rodičům. Když se přesvědčil, že v naší farnosti máme ochotné a pracovité děti, obdaroval je drobnými dárky.

Přejít do fotogalerie

Rozpis vánočních bohoslužeb

Vytvořeno: neděle 3. prosinec 2017 Aktualizováno: neděle 17. prosinec 2017

Ne 24.12. - 4. neděle vánoční (Štědrý den)

08:30 Petrovice česky
10:00 Marklovice polsky
16:00 Petrovice česky
22:00 Marklovice česko-polsky

 

Po 25.12. - Slavnost Narození Páně

08:30 Petrovice česky
10:00 Marklovice česky

 

Út 26.12. - Svátek sv. Štěpána

08:30 Petrovice polsky
10:00 Marklovice polsky

 

Ne 31.12. - Svátek svaté Rodiny (konec kalendářního roku)

08:30 Petrovice polsky
10:00 Marklovice česky

 

Po 1.1. - Slavnost Matky Boží, Panny Marie (Nový rok)

08:30 Petrovice česky
10:00 Marklovice polsky

 

Růžencová pouť do Starého Bohumína

Vytvořeno: sobota 28. říjen 2017 Aktualizováno: sobota 28. říjen 2017

V měsíci říjnu, zasvěceném Panně Marii Růžencové, jsme se vydali na pouť do Starého Bohumína. Kostel Narození Panny Marie ve Starém Bohumíně je nejstarší památka na území Bohumína. Od poloviny 13. století byli duchovními správci tohoto kostela benediktýni, a to až do roku 1530. Poté byl kostel svěřen do rukou protestanských pastorů augsburského vyznání až do roku 1629. V roce 1850 uhodil do věže kostela blesk a značně poškodil i krov. Dnešní podobu získal kostel kolem roku 1911. Korunovaci obrazu Panny Marie Růžencové vykonal ostravsko-opavský biskup František Václav Lobkowicz dne 7. 10. 2004 a navrátil kostelu statut lidového poutního místa.

Už cestou v autobuse jsme se připravovali zpěvem mariánských písní. V kostele jsme se nejdříve pomodlili sv. růženec. Pak následovala mše svatá, kterou odsloužil děkan P. dr. ThLic. Kalikst Jan Bernard Mryka OFM. Modlili jsme se a v přímluvách prosili jak za své intence, tak i o zdraví našeho otce Tomasze. Po mši svaté jsme si před kostelem zakoupili starobohumínské oplatky. Zpátky domů jsme jeli posíleni a občerstveni modlitbou, slovem Božím a eucharistií.

Přejít do fotogalerie

Výzva našich biskupů k nadcházejícím volbám

Vytvořeno: neděle 8. říjen 2017 Aktualizováno: neděle 8. říjen 2017

Lidé dobré vůle, sestry a bratři v Kristu našem Pánu,

obracíme se na Vás v době blížících se parlamentních voleb, kdy se nás různé politické strany a hnutí snaží přesvědčit, že právě oni a jen oni jsou zárukou prosperity naší země. Neodbytnost kampaní i zklamání z minulosti, kdy jsme zažili rozpor mezi sliby a následnou skutečností, v nás může budit pocit marnosti a vést k rozhodování, zda se voleb vůbec zúčastnit. Jako Vaši pastýři bychom chtěli zdůraznit, že nejít k volbám není správným křesťanským postojem. Děkujme Bohu, že můžeme beze strachu volit podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Vyzýváme vás proto, abyste se voleb účastnili!

A chceme Vám pro Vaše rozhodování nabídnout několik podnětů:

Nebuďme ukvapení a nepodléhejme laciným slibům rychlých změn. Někdy se zdá, že je naší přirozeností doufat v nebe na zemi a být věčně nespokojení. Často voláme po změně a hlasujeme spíš PROTI něčemu než PRO něco. Novinka na trhu a změna za každou cenu není ale vždy výhrou a loď, která mění příliš často kurz, nikam nedopluje a veškerou energii vynakládá na neustálé otáčení ze strany na stranu. Je proto dobré podpořit dlouhodobé snahy lidí, kteří v politice často nezištně a vytrvale něco smysluplného budují.

Hledejme pozitivně formulované cíle. Odmítejme nesnášenlivost. Vypořádání, zúčtování či skoncování s něčím, co je označeno za špatné, není dostatečný politický cíl. Vymýtit les je vždy rychlejší a jednodušší než les vysázet a roky o něj pečovat než vyroste. Hledejme mezi politiky ty, kteří neslibují jen změnu a „kácení“, ale snaží se o kontinuitu a budování tam, kde je to jen trochu možné.

Volme kultivovanost. Slušnost a úcta k druhým je nejen na politické scéně stále častěji nahrazována arogancí a vulgaritou. Braňme se tomu! Při svém rozhodování hledejme ty, kteří jsou slušní, drží se morálních zásad a mají snahu pečovat o naši zemi dlouhodobě.

Podpořme ty, kteří vytvářejí životní prostor pro rodiny a berou vážně utrpení a potřeby druhých lidí u nás doma, v Evropě i v jiných částech světa. Vzájemně si pomáhat je v zájmu nás všech.

A jako lidé víry, kteří volají k Bohu, v jehož rukou jsou osudy jednotlivců, ale i národů a celého světa, nezůstaňme jen u přemýšlení koho volit, ale za průběh a výsledek parlamentních voleb se i modleme.

Vyzýváme Vás, sestry a bratři, nejen k osobní modlitbě, ale vybízíme i jednotlivé farnosti a řeholní komunity k uspořádání adorace a společné modlitby na tento úmysl. Osvědčme angažovanost své víry!

Kéž dobrý Bůh požehná naší zemi i všem, kteří za ni po nastávajících volbách převezmou zodpovědnost.

Vaši biskupové

Římskokatolická farnost Petrovice u Karviné

Petrovice 24
735 72 Petrovice u Karviné
 

P. Mgr. Tomasz Stachniak

tel. (+420) 731 625 819
rkf.petroviceukarvine@doo.cz