Noční bdění v Bielsko-Białe

Zveřejněno: čtvrtek 8. červen 2017

29. května se již podruhé uskutečnila pouť do baziliky Navštívení Panny Marie v Bielsko-Białe. Každý poslední pátek v květnu zde probíhá noční bdění. Do baziliky se sjíždějí poutníci z širokého okolí. Program začíná v 18.00 křížovou cestou, která probíhá venku kolem baziliky. Zde jsou do zdi plotu zabudována jednotlivá zastavení. Po křížové cestě se poutníci modlí růženec a úderem osmé večer začíná slavnostní mše svatá.

Atmosféra byla úžasná. Kněží postupně přicházeli k oltáři, všichni měli modrostříbrné mariánské ornáty. Nad oltářem je navíc umístěna socha Panny Marie Bolestné, která drží na klíně ukřižovaného Ježíše. Socha se za hudebního doprovodu před započetím bohoslužby odhaluje, po ukončení obřadu se zase zakrývá. Po bohoslužbě začala noční adorace, bazilika byla otevřena až do ranních hodin.

První pouť na noční bdění v Bielsko-Białe se konala už v roce 2015, letos se povedlo ji zopakovat, postupně se z ní stává krásná tradice.

První svaté přijímání

Zveřejněno: středa 31. květen 2017

V neděli 28. května se v Petrovicích v kostele sv. Martina konalo první svaté přijímání. Slavnostní bohoslužba začala o půl jedenácté a účastnily se jí hlavně rodiny a kmotři prvokomunikantů. Poprvé přijalo eucharistii celkem osm dětí. Této slavnostní chvíli předcházela o den dříve první svátost smíření. Na tento okamžik se děti připravovaly po celý školní rok. Každý měsíc se pravidelně konala setkání na faře pod vedením našeho kněze. Kromě dětí se jich účastnili také rodiče.

Přejít do fotogalerie

Velikonoce v Petrovicích

Zveřejněno: čtvrtek 20. duben 2017

Letos připadly velikonoční svátky na polovinu dubna. Jako obvykle byly bohoslužby a obřady velikonočního tridua slouženy v Petrovicích, kam se sjeli všichni farníci. Bohoslužba na Boží hod velikonoční pak byla i v Marklovicích. Ve fotogalerii si můžete prohlédnout fotky z letošních svátků.

Přejít do fotogalerie

Děti viděly kopii Turínského plátna

Zveřejněno: sobota 8. duben 2017

Děti od 6. do 9. třídy se koncem března vydaly v rámci výuky náboženství do Karviné na zámek ve Fryštátě. Probíhá zde totiž výstava, jejíž součástí je i kopie Turínského plátna. Děti se také dozvěděly něco o historii této vzácné relikvie a o době, když žil Ježíš Kristus. Výstava bude ukončena v polovině dubna.

O Turínském plátnu se traduje, že jde o kus látky, do které byl Ježíš zabalen poté, co byl sňat z kříže. Na plátně je proto viditelný otisk mužské postavy. Název plátna se odvozuje od italského města Turín, kde je tato relekvie uchovávána. Stále však panují pochyby o pravosti plátna. Na základě různých výzkumů mnozí odborníci došli k závěru, že plátno může být pravé, protože pravděpodobně skutečně pochází z 1. století. Stále je však mezi odbornou i laickou veřejností dost těch, kteří jeho autenticitu zpochybňují.

Přejít do fotogalerie

Římskokatolická farnost Petrovice u Karviné

Petrovice 24
735 72 Petrovice u Karviné
 

P. Mgr. Tomasz Stachniak

tel. (+420) 731 625 819
rkf.petroviceukarvine@doo.cz