Oslavili jsme 15. let kněžství našeho faráře

Vytvořeno: pondělí 9. červenec 2018 Aktualizováno: pondělí 5. listopad 2018

V neděli prvního července jsme při slavnostní bohoslužbě poděkovali za 15 let kněžské služby našeho faráře P. Tomasze Stachniaka. Na kněze byl vysvěcen v roce 2003 biskupem Františkem Václavem Lobkowitzem po sedmiletém studiu v semináři. V roce 1996 vstoupil do semináře v Polsku, studia však dokončil už v Olomouci. V červnu 2002 byl vysvěcen na jáhna a o rok později na kněze. Do dalších let mu za celou farnost přejeme spoustu sil a Božího požehnání.

Přejít do fotogalerie

Pořad velikonočních bohoslužeb

Vytvořeno: úterý 20. březen 2018 Aktualizováno: pondělí 5. listopad 2018

Květná neděle 25.3.2018

8:30 Petrovice (pl)
žehnání ratolestí a mše svatá

10:15 Marklovice (cz)
žehnání ratolestí a mše svatá

Doneste si na bohoslužbu ratolesti s sebou.

V noci z 24. na 25.3. je změna
zimního času na letní.

od 14:30 Petrovice
příležitost ke svátosti smíření, zpovídá cizí zpovědník.

Pamatujme na závazek, který vyplývá z církevního přikázání, že každý katolík se má vyzpovídat ze svých hříchů aspoň jednou do roka a přijmout Svátost oltářní aspoň ve velikonoční době!


Zelený čtvrtek 29.03.2018

18:00 Petrovice (cz) mše sv.
Připomínka poslední večeře páně

19:15 - 20:00 Adorace v Getsemanské zahradě

 

Velký pátek 30.3.2018

9:00 – 12:00 Petrovice
soukromá Adorace

17:30 Petrovice
Křížová cesta (cz)

18:00 Petrovice
Velkopáteční obřady (cz/pl)

19:00 Petrovice
Adorace v Božím hrobě

Dnes je den přísného postu!

 

Bílá sobota 31.3.2018

9:00 - 17:00 Petrovice
soukromá adorace v Božím hrobě

18:00 Petrovice (cz/pl)
MŠE SV. VZKŘÍŠENÍ PÁNĚ

Doneste si s sebou svíčky!

 

Velikonoční neděle 1.4.2018

8:30 Petrovice - mše sv. (cz)

10:00 Marklovice - mše sv. (pl)

Po každé mši sv. žehnání velikonočních pokrmů.

 

Velikonoční pondělí 2.4.2018

8:30 Petrovice - mše sv. (pl)

10:00 Marklovice - mše sv. (cz)

V Závadě se konal farní ples

Vytvořeno: pondělí 19. únor 2018 Aktualizováno: pondělí 19. únor 2018

V sobotu 3. února se konal již potřetí farní ples. Letos se uskutečnil ve společenských prostorách na hřišti v Závadě, sešlo se zde několik desítek farníků. Po úvodním slovu a krátkém předtančení následovala výborná večeře. Pak se mohlo začít plesat, k tanci hrála Malá černá hudba ze Závady.
Účastníci plesu měli k dispozici i bohaté občerstvení - káva, k tomu koláčky, několik druhů jednohubek a malé rolády s oblohou. Čepovalo se pivo a nealko. K zakoupení byly různé druhy vín a kotylióny. Později došlo i na tombolu, šťastlivci si odnesli obilí, slepice, štiku a mnoho dalších cen.
Ples se vydařil, všichni se dobře bavili a o půlnoci se ještě většině nechtělo domů.

Přejít do fotogalerie

Na pouť po betlémech jsme vyrazili do Těšína

Vytvořeno: čtvrtek 18. leden 2018 Aktualizováno: čtvrtek 18. leden 2018

V sobotu 30. prosince 2017 se uskutečnila farní pouť po betlémech. První zastávka byla v Českém Těšíně ve farním kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, kde na nás čekal průvodce, který všechny seznámil nejen s historií kostela, ale i s aktivitami farnosti v současnosti.

Pak autobus přepravil poutníky na polskou stranu do Cieszyna. Prohlídka betlémů začala v klášterní kapli Boromejek nedaleko Horního náměstí. Následoval klášterní kostel Svatého Kříže, který je součástí františkánského kláštera. Třetí zastávka byla v klášterním komplexu Milosrdných bratří.

Zde v kostele Nanebevzetí Panny Marie nám byl průvodcem jeden z bratrů řádu Milosrdných bratří. Poutavě vyprávěl o historii budovy kostela, o poslání řádu a provedl nás po nejstarší části kláštera, kterou jsou prostory staré nemocnice z 18.století. Seznámili jsme se i s postupy při léčení v minulých stoletích. Milosrdní bratři kromě tří obvyklých slibů čistoty, chudoby a poslušnosti, skládají ještě čtvrtý slib hospitality - péče o nemocné a jakkoli potřebné.

Prohlídka betlémů byla zakončena ve farním kostele sv. Maří Magdalény nedaleko náměstí. Betlém ve zdejším kostele tvoří kromě tradičních figurek i symboly města Cieszyna jako je Studna tří bratří, Piastovská věž, zámek či fontána s postavou sv. Floriána.

Přejít do fotogalerie

 

Římskokatolická farnost Petrovice u Karviné

Petrovice 24
735 72 Petrovice u Karviné
 

P. Mgr. Tomasz Stachniak

tel. (+420) 731 625 819
rkf.petroviceukarvine@doo.cz