Změny od 5. prosince

Zveřejněno: pátek 4. prosinec 2020

V souvislosti s nařízením vlády, které platí od 3.12., a podle pokynů ČBK, platí pro účast na bohoslužbách následující pravidla:

  • v kostele sv. Martina v Petrovicích se smí bohoslužby účastnit 60 osob
  • v kostele Nanebevstoupení Páně v Marklovicích se smí bohoslužby účastnit 54 osob
  • každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos a ústa), který brání šíření kapének,
  • účastníci sedí v lavicích / na židlích (tj. nestojí mimo místa k sezení)
  • dodržují minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel (s výjimkou členů domácnosti)
  • před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce,
  • nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje,
  • v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu.

 

Pro účast na svatbě či pohřbu platí, že se smí zúčastnit max. 30 osob.

Změny od 30. listopadu

Zveřejněno: neděle 29. listopad 2020

Ve dnech 30.11. - 4.12. nebudou mše sv. pro veřejnost z důvodu nemoci našeho p. faráře. Mše podle rozpisu budou odslouženy soukromě.

Změny od 23. listopadu 2020

Zveřejněno: pondělí 23. listopad 2020

Od 23. listopadu je možná účast na bohoslužbách do 20 osob, proto obnovujeme konání mší sv. v našich kostelích. Přednostně by se měli účastnit ti, na jejichž úmysl je mše sv. sloužena.

Organizace "dušiček"

Zveřejněno: pondělí 26. říjen 2020

Z důvodu pandemie Covid-19 je možnost získat

PLNOMOCNÉ ODPUSTKY PRO ZEMŘELÉ

prodloužena na celý měsíc listopad! Podmínkou je návštěva kostela a modlitby Otčenáš a Věřím v Boha a dalších obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce a vyloučení veškeré náklonnosti k jakémukoliv hříchu, a to i všednímu).

Kromě toho senioři, nemocní a všichni, kteří z vážných důvodů nemohou opustit své bydliště kvůli omezením spojenými s pandemií, mohou získat odpustky na dálku. Stačí, pokud se v modlitbě spojí se společenstvím církve, zřeknou se jakéhokoliv hříchu a s úmyslem splnit, jakmile to bude možné, i další podmínky (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) a před obrazem Pána Ježíše nebo Panny Marie se pomodlí za zesnulé.

Pokud věřící z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé době, mohou odpustky pro zemřelé získat již od 25. října.

DUŠIČKOVÉ POBOŽNOSTI

V tomto roce se dušičkové pobožnosti sloužit nebudou ani v Petrovicích ani i Marklovicích z důvodu omezení počtu věřících na bohoslužbách.

Podávání sv. přijímání po mších a sobotní zpovídání je zrušeno.

V neděli 1. listopadu je slavnost Všech Svatých. Mše svatá bude sloužena v 9.00 hod. bez účasti věřících. Po mši svaté v 9.30 se bude podávat svaté přijímání.

V pondělí 2. listopadu budou dvě mše svaté:
- v 9.00 hod. bez účasti věřících. Po mši svaté v 9.30 se bude podávat svaté přijímání.
- v 16.00 hod. bez účasti věřících. Po mši svaté v 16.30 se bude podávat svaté přijímání.

V sobotu 31. října bude příležitost ke sv. zpovědi od 14 do 15 hodin (nebo do posledního zájemce)

Římskokatolická farnost Petrovice u Karviné

Petrovice 24
735 72 Petrovice u Karviné
 

P. Mgr. Tomasz Stachniak

tel. (+420) 731 625 819
rkf.petroviceukarvine@doo.cz