Poutní zájezd na Zelenou horu

Vytvořeno: úterý 29. srpen 2017 Aktualizováno: středa 30. srpen 2017

O letošních prázdninách v sobotu 5. srpna byla uspořádána pouť na Zelenou horu u Žďáru nad Sázavou do poutního kostela sv. Jana Nepomuckého. Poutě se zúčastnilo celkem 36 poutníků spolu s naším duchovním otcem Tomaszem. Po příjezdu na Zelenou horu jsme měli v kostele zajištěn odborný výklad průvodce, který nás seznámil s celou historií kostela i se životem sv. Jana Nepomuckého.

Kostel byl postaven začátkem 18. století slavným architektem Janem Blažejem Santinim-Aichelem, za opata žďárského kláštera cisterciáků Václava Vejmluvy, který byl ctitelem sv. Jana Nepomuckého. Celá stavba je postavena ve tvaru pěticípé hvězdy a dnes je zařazena na Seznam světového dědictví UNESCO. V kostele se mnohonásobně opakuje číslo pět (pěticípý půdorys, pět vchodů, pět oltářních výklenků, dvakrát pět kaplí kolem centrálního prostoru, pět hvězd a pět andělů na hlavním oltáři). Je to symbol nejen pěti Kristových ran, ale také pěti hvězd, které se podle legendy objevily ve Vltavě po utonutí sv. Jana Nepomuckého, a pěti písmen v latinském slově "tacui" (mlčel jsem). V samotném centru stavby, ve vrcholu kupole, se nalézá jazyk jako atribut hlavního patrona tohoto kostela, ochránce zpovědního tajemství.

Průvodkyně ve svém výkladu přešla i k historii baziliky Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše, která je postavena ve městě dole pod Zelenou horou. Po odborném výkladu byl čas na prohlídku samotného kostela, během níž nás čekalo krásné překvapení. Ve dveřích kostela se objevil náš duchovní otec Tomasz, který přijel po vlastní ose. Kostel byl uzavřen pouze pro naši farnost a otec Tomasz nám odsloužil mši svatou. Byly to opravdu krásné chvíle, které jsme v kostele prožili.

Po mši svaté jsme měli volný čas na prohlídku okolí chrámu. Na louce jsme se pomodlili růženec a odjeli jsme pod Zelenou horu do Žďáru nad Sázavou. Zde byl zajištěn oběd a pak jsme se vydali na prohlídku baziliky Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše. Tím jsme zakončili tento zájezd a vydali se na cestu domů. Do Petrovic jsme dorazili kolem 21. hodiny. Všichni jsme se shodli, že to byla opravdu vydařená pouť a budeme se těšit na další takové krásné chvíle.

Přejít do fotogalerie

Oslava 80. narozenin otce Lorisze

Vytvořeno: čtvrtek 27. červenec 2017 Aktualizováno: sobota 26. srpen 2017

V neděli 16. července se početná skupina vypravila do Vendryně, kde momentálně působí bývalý dlouholetý petrovický farář P. Jindřich Lorisz, aby na slavnostní bohoslužbě spolu s místními oslavila jeho osmdesáté narozeniny. Doprava probíhala osobními automobily, takže jsme ke kostelu přijížděli postupně. Otec Lorisz se o naší návštěvě dozvěděl o den dříve a všechny nás vítal už před kostelem. Bohoslužby se kromě nás a místních farníků účastnil také vendryňský farář P. Artur Kimak. Na konci mše všichni přáli otci Loriszovi mnoho zdraví a sil do další služby, také Boží požehnání a ochranu Panny Marie. Po bohoslužbě nás pozvali na faru, kde bylo připraveno malé pohoštění. Měli jsme tak příležitost si déle popovídat s naším bývalým farářem. Otec Lorisz vyprávěl o zdejší farnosti a o svém mládí, protože v této lokalitě vyrůstal.

Přejít do fotogalerie

Pouť na Svatý Hostýn

Vytvořeno: sobota 15. červenec 2017 Aktualizováno: středa 30. srpen 2017

V sobotu 4. července jsme se vydali na pouť na Svatý Hostýn. Hned po příjezdu jsme slavili v bazilice Nanebevzetí Panny Marie mši svatou. Během polední pauzy pak byl čas si zajít na oběd a prohlédnout si okolí. Odpoledne jsme se všichni sešli u baziliky, abychom se společně pomodlili růženec a tím zakončili svůj pobyt na tomto místě. Cestou domů pak byla ještě zastávka v Hranicích, kde jsme měli možnost se projít po městě nebo si sednout do kavárny. Počasí nám přálo a proto byli všichni spokojení.

Svatý Hostýn je významné mariánské poutní místo. Podle pověsti se zde lidé ukrývali během nájezdů Tatarů ve 13. století. Měli ale nedostatek vody a proto se modlili k Panně Marii. Na její přímluvu zde vytryskl pramen čisté vody a bouře zahnala Tatary k ústupu. Počátkem osmnáctého století tak byl v těchto místech vystavěn velký chrám. Dnes zde stojí již zmíněná bazilika, dále ubytování pro poutníky, pohostinství a rozhledna. Známá je také křížová cesta, kterou navrhl architekt Dušan Jurkovič a je postavena ve stylu valašské lidové architektury.

Přejít do fotogalerie

Noční bdění v Bielsko-Białe

Vytvořeno: čtvrtek 8. červen 2017 Aktualizováno: pondělí 18. září 2017

29. května se již podruhé uskutečnila pouť do baziliky Navštívení Panny Marie v Bielsko-Białe. Každý poslední pátek v květnu zde probíhá noční bdění. Do baziliky se sjíždějí poutníci z širokého okolí. Program začíná v 18.00 křížovou cestou, která probíhá venku kolem baziliky. Zde jsou do zdi plotu zabudována jednotlivá zastavení. Po křížové cestě se poutníci modlí růženec a úderem osmé večer začíná slavnostní mše svatá.

Atmosféra byla úžasná. Kněží postupně přicházeli k oltáři, všichni měli modrostříbrné mariánské ornáty. Nad oltářem je navíc umístěna socha Panny Marie Bolestné, která drží na klíně ukřižovaného Ježíše. Socha se za hudebního doprovodu před započetím bohoslužby odhaluje, po ukončení obřadu se zase zakrývá. Po bohoslužbě začala noční adorace, bazilika byla otevřena až do ranních hodin.

První pouť na noční bdění v Bielsko-Białe se konala už v roce 2015, letos se povedlo ji zopakovat, postupně se z ní stává krásná tradice.

Římskokatolická farnost Petrovice u Karviné

Petrovice 24
735 72 Petrovice u Karviné
 

P. Mgr. Tomasz Stachniak

tel. (+420) 731 625 819
rkf.petroviceukarvine@doo.cz