Dožínky v naší farnosti

Zveřejněno: čtvrtek 6. září 2018

Minulou neděli 2. září jsme při bohoslužbě děkovali za letošní úrodu. Letošní výzdobu si můžete prohlédnout ve fotogalerii. Stejně jako loni se na konci farníkům rozdávaly kousky chleba.

Po obědě se pak všichni začali scházet na farní zahradu, kde se konalo tradiční farní odpoledne. Pro účastníky bylo připraveno bohaté občerstvení, mimo jiné například srnčí guláš, klobásky, zákusky ke kávě a spoustu dalšího. Celou dobu panovala dobrá nálada, i přesto, že počasí nám příliš nepřálo.

Děkujeme obecnímu úřadu za zapůjčení stanu a lavic a všem dobrovolníkům, kteří pomáhali s přípravou i úklidem.

Přejít do fotogalerie

Oslavili jsme 15. let kněžství našeho faráře

Zveřejněno: pondělí 9. červenec 2018

V neděli prvního července jsme při slavnostní bohoslužbě poděkovali za 15 let kněžské služby našeho faráře P. Tomasze Stachniaka. Na kněze byl vysvěcen v roce 2003 biskupem Františkem Václavem Lobkowitzem po sedmiletém studiu v semináři. V roce 1996 vstoupil do semináře v Polsku, studia však dokončil už v Olomouci. V červnu 2002 byl vysvěcen na jáhna a o rok později na kněze. Do dalších let mu za celou farnost přejeme spoustu sil a Božího požehnání.

Přejít do fotogalerie

Pořad velikonočních bohoslužeb

Zveřejněno: úterý 20. březen 2018

Květná neděle 25.3.2018

8:30 Petrovice (pl)
žehnání ratolestí a mše svatá

10:15 Marklovice (cz)
žehnání ratolestí a mše svatá

Doneste si na bohoslužbu ratolesti s sebou.

V noci z 24. na 25.3. je změna
zimního času na letní.

od 14:30 Petrovice
příležitost ke svátosti smíření, zpovídá cizí zpovědník.

Pamatujme na závazek, který vyplývá z církevního přikázání, že každý katolík se má vyzpovídat ze svých hříchů aspoň jednou do roka a přijmout Svátost oltářní aspoň ve velikonoční době!


Zelený čtvrtek 29.03.2018

18:00 Petrovice (cz) mše sv.
Připomínka poslední večeře páně

19:15 - 20:00 Adorace v Getsemanské zahradě

 

Velký pátek 30.3.2018

9:00 – 12:00 Petrovice
soukromá Adorace

17:30 Petrovice
Křížová cesta (cz)

18:00 Petrovice
Velkopáteční obřady (cz/pl)

19:00 Petrovice
Adorace v Božím hrobě

Dnes je den přísného postu!

 

Bílá sobota 31.3.2018

9:00 - 17:00 Petrovice
soukromá adorace v Božím hrobě

18:00 Petrovice (cz/pl)
MŠE SV. VZKŘÍŠENÍ PÁNĚ

Doneste si s sebou svíčky!

 

Velikonoční neděle 1.4.2018

8:30 Petrovice - mše sv. (cz)

10:00 Marklovice - mše sv. (pl)

Po každé mši sv. žehnání velikonočních pokrmů.

 

Velikonoční pondělí 2.4.2018

8:30 Petrovice - mše sv. (pl)

10:00 Marklovice - mše sv. (cz)

V Závadě se konal farní ples

Zveřejněno: pondělí 19. únor 2018

V sobotu 3. února se konal již potřetí farní ples. Letos se uskutečnil ve společenských prostorách na hřišti v Závadě, sešlo se zde několik desítek farníků. Po úvodním slovu a krátkém předtančení následovala výborná večeře. Pak se mohlo začít plesat, k tanci hrála Malá černá hudba ze Závady.
Účastníci plesu měli k dispozici i bohaté občerstvení - káva, k tomu koláčky, několik druhů jednohubek a malé rolády s oblohou. Čepovalo se pivo a nealko. K zakoupení byly různé druhy vín a kotylióny. Později došlo i na tombolu, šťastlivci si odnesli obilí, slepice, štiku a mnoho dalších cen.
Ples se vydařil, všichni se dobře bavili a o půlnoci se ještě většině nechtělo domů.

Přejít do fotogalerie

Na pouť po betlémech jsme vyrazili do Těšína

Zveřejněno: čtvrtek 18. leden 2018

V sobotu 30. prosince 2017 se uskutečnila farní pouť po betlémech. První zastávka byla v Českém Těšíně ve farním kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, kde na nás čekal průvodce, který všechny seznámil nejen s historií kostela, ale i s aktivitami farnosti v současnosti.

Pak autobus přepravil poutníky na polskou stranu do Cieszyna. Prohlídka betlémů začala v klášterní kapli Boromejek nedaleko Horního náměstí. Následoval klášterní kostel Svatého Kříže, který je součástí františkánského kláštera. Třetí zastávka byla v klášterním komplexu Milosrdných bratří.

Zde v kostele Nanebevzetí Panny Marie nám byl průvodcem jeden z bratrů řádu Milosrdných bratří. Poutavě vyprávěl o historii budovy kostela, o poslání řádu a provedl nás po nejstarší části kláštera, kterou jsou prostory staré nemocnice z 18.století. Seznámili jsme se i s postupy při léčení v minulých stoletích. Milosrdní bratři kromě tří obvyklých slibů čistoty, chudoby a poslušnosti, skládají ještě čtvrtý slib hospitality - péče o nemocné a jakkoli potřebné.

Prohlídka betlémů byla zakončena ve farním kostele sv. Maří Magdalény nedaleko náměstí. Betlém ve zdejším kostele tvoří kromě tradičních figurek i symboly města Cieszyna jako je Studna tří bratří, Piastovská věž, zámek či fontána s postavou sv. Floriána.

Přejít do fotogalerie

 

Římskokatolická farnost Petrovice u Karviné

Petrovice 24
735 72 Petrovice u Karviné
 

P. Mgr. Tomasz Stachniak

tel. (+420) 731 625 819
rkf.petroviceukarvine@doo.cz