Vánoce v Marklovicích

Zveřejněno: úterý 29. prosinec 2015

Ve fotogalerii nově najdete fotky ze společné bohoslužby na Boží hod vánoční v Dolních Marklovicích.

Přejít do fotogalerie

Zavítaly k nám sestry z Norska, přišel i Mikuláš

Zveřejněno: čtvrtek 10. prosinec 2015

V neděli 6. prosince s námi slavily mši svatou dvě sestry z Kongregace sester sv. Alžběty. Obě nyní působí v Norsku, kde pečují o staré a nemocné. Vyprávěly nám o svém životě a bohoslužbu zpestřily krátkým duchovním tancem, zpěvem a hrou na kytaru. V závěru přednesly prosbu o modlitbu za zasvěcené osoby. Pamatujme tedy na řeholníky i kněze ve svých modlitbách.

Kongregace sester sv. Alžběty byla založena roku 1842 ve slezské Nise. Hlavním motem je citát z Matoušova evangelia: "Cokoliv jste učinili pro jednoho z těchto mých nejmenších bratří, mě jste učinili." (Mt 25, 40). Proto jejich posláním je pomáhat všem, kteří potřebují jejich pomoc, nejčastěji jsou to právě lidé v nemocnicích, domovech důchodců, zařízeních pro postižené, případně i opuštění lidé v domácnostech. Starají se také o výchovu dětí a mládeže například v dětských domovech. Mimo jiné se také zapojují do života ve farnostech.

Na konci nedělní mše svaté nás navštívil sv. Mikuláš a spolu se dvěma anděly dětem rozdal nadílku.

Přejít do fotogalerie

Pouť ke hrobu P. Ludvíka Sobka

Zveřejněno: pondělí 12. říjen 2015

Ve čtvrtek 8. října 2015 v odpoledních hodinách jsme se vydali na pouť ke hrobu bývalého petrovického faráře a děkana P. Ludvíka Sobka do Dobratic.

Po modlitbě u jeho hrobu jsme položili kytici a zapálili svíčku. Na hřbitově je pochován i karvinský děkan P. Karel Blahut, také u jeho hrobu jsme se zastavili na krátkou modlitbu. Potom jsme navštívili místní kostel sv. Jakuba a Filipa a společně s tamějšími farníky slavili mši svatou. Dobratice tento den slavily 150. výročí posvěcení kostela. Boční oltáře v kostele byly nedávno nově zrestaurovány, hlavní oltář zatím čeká na dokončení. Cestou domů jsme se zastavili v minipivovaru U Koníčka na výbornou večeři a skvělé pivo. Všichni přijeli domů radostní a spokojení.

Na našich stránkách si můžete přečíst životopis P. Ludvíka Sobka, který byl roku 1950 na petrovické faře pravděpodobně zavražděn.

Přejít do fotogalerie

Farní odpoledne

Zveřejněno: pátek 18. září 2015

V neděli 13. září jsme se všichni sešli na farním odpoledni, které se konalo na zahradě fary. Počasí nám přálo a mohli jsme tak prožít krásný čas ve společné pohodě. Využili jsme také nově postavený přístřešek. Hlavní část jídelníčku tvořily špekáčky, které se opékaly, kromě toho ale byly stoly plné buchet, koláčů a dalších sladkostí, nechybělo ani něco ostřejšího na pití. Děti se také nenudily, protože pro ně byla připravena zábavná soutěž, která spočívala v opsání krátkého biblického úryvku, cestou ovšem bylo mnoho překážek. K večeru se pak začalo zpívat a hrát na harmoniku a k té nejlepší náladě nechybělo vůbec nic.

Přejít do fotogalerie

Římskokatolická farnost Petrovice u Karviné

Petrovice 24
735 72 Petrovice u Karviné
 

P. Mgr. Tomasz Stachniak

tel. (+420) 731 625 819
rkf.petroviceukarvine@doo.cz