Změny od 18. prosince

Vytvořeno: pondělí 21. prosinec 2020 Aktualizováno: pondělí 21. prosinec 2020

Nová pravidla pro bohoslužby od pátku 18. prosince 2020

Konkrétní informace týkající se bohoslužeb jsou uvedeny v bodě IV.b):

IV. omezuje právo pokojně se shromažďovat podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, tak, že každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, a

b) shromáždění pořádaného církví nebo náboženskou společností v kostele nebo v jiné místnosti určené pro náboženské obřady se nesmí účastnit více účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše 20 % míst k sezení, přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu;

Shromáždění pořádaná církví jsou podle bodu II.14 povolená v době od 05:00 hod. do 22:59 hod.

Zveme vás na on-line adorace

Vytvořeno: sobota 5. prosinec 2020 Aktualizováno: sobota 5. prosinec 2020

Změny od 5. prosince

Vytvořeno: pátek 4. prosinec 2020 Aktualizováno: pátek 4. prosinec 2020

V souvislosti s nařízením vlády, které platí od 3.12., a podle pokynů ČBK, platí pro účast na bohoslužbách následující pravidla:

  • v kostele sv. Martina v Petrovicích se smí bohoslužby účastnit 60 osob
  • v kostele Nanebevstoupení Páně v Marklovicích se smí bohoslužby účastnit 54 osob
  • každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos a ústa), který brání šíření kapének,
  • účastníci sedí v lavicích / na židlích (tj. nestojí mimo místa k sezení)
  • dodržují minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel (s výjimkou členů domácnosti)
  • před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce,
  • nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje,
  • v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu.

 

Pro účast na svatbě či pohřbu platí, že se smí zúčastnit max. 30 osob.

Změny od 30. listopadu

Vytvořeno: neděle 29. listopad 2020 Aktualizováno: neděle 29. listopad 2020

Ve dnech 30.11. - 4.12. nebudou mše sv. pro veřejnost z důvodu nemoci našeho p. faráře. Mše podle rozpisu budou odslouženy soukromě.

Římskokatolická farnost Petrovice u Karviné

Petrovice 24
735 72 Petrovice u Karviné
 

P. Mgr. Tomasz Stachniak

tel. (+420) 731 625 819
rkf.petroviceukarvine@doo.cz