Duchovní život


Výuka náboženství ve školním roce 2017/2018

ZŠ Petrovice
1. - 5. třída: St 13:35 - 14:20 (Lucie Wzatková)

ZŠ Marklovice
1. - 5. třída: Út 13:00 - 13:45 (Helena Jastrzembská)

ZŠ Závada
1. - 4. třída: St 12:30 - 13:15 (Lucie Wzatková)

Fara
6. - 9. třída: Pá 17:45 (P. Tomasz Stachniak)

 


Modlitba růžence

Ve farnosti probíhá modlitba živého růžence. Zároveň se růženec modlí před každou mší svatou.


Návštěvy nemocných

Kněz navštěvuje nemocné pravidelně každý měsíc. Při návštěvě mají nemocní možnost přijmout svátost smíření a je jim podáno svaté přijímání. Pokud chcete požádat o návštěvu pro sebe nebo své blízké, kontaktujte kněze.


Společenství mládeže

Ve farnosti funguje společenství teenagerů. Mladí přibližně ve věku 12 - 15 let se schází každou druhou sobotu v 16:00 na faře. Připojit se může každý zájemce, stačí přijít na spolčo. Bližší informace o konání spolča najdete vždy v ohláškách.


Adorace

Každý první pátek je hodinu před mší svatou možnost adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí.