Oprava věže je dokončena

Vytvořeno: úterý 15. leden 2019 Aktualizováno: úterý 15. leden 2019

Firma Roofs, která opravu naší věže prováděla, zveřejnila v časopise Střechy, fasády, izolace č. 1/2019 pěkný článek, kde práce popisuje. Kopii článku si zde můžete přečíst.

Oprava věže - stav k 8.10.2017

Vytvořeno: sobota 14. říjen 2017 Aktualizováno: neděle 15. říjen 2017

V neděli 8. října 2017 informoval náš p. farář o stavu finančních prostředků na plánovanou rekonstrukci kostelní věže.

Během roku se podařilo našetřit z mimořádných sbírek farníků více než 200 tis. Kč. Z těchto sbírek se už platily projekty (79.500 Kč) na opravu věže a opravu celé střechy kostela. Takže nyní je na účtu cca 130 tis. Kč.

Probíhala jednání Obecního úřadu Petrovice u Karviné a Ostravsko-opavského biskupství, týkající se bezplatného převodu farních pozemků na obec Petrovice u Karviné. Jedná se o část příjezdové komunikace k petrovickému hřbitovu, část hřbitova, cesta, která vede od obřadní síně k areálu kynologického klubu a celý areál cvičiště. Obecní úřad se na tomto bezúplatném převodu dohodl s biskupstvím a tyto pozemky byly ohodnoceny na částku 710 tis. Kč.

Zastupitelstvo obce rozhodlo, že částku ve výši hodnoty pozemků převede na účet VEŘEJNÁ SBÍRKA na opravu kostelní věže a střechy kostela sv. Martina v Petrovicích. Je to účet vedený obecním úřadem, proto se přímo neprojeví na našem farním účtu, který je určen pro opravu věže.

Na obecním účtu VEŘEJNÁ SBÍRKA... je k dnešnímu dni 723 tisíc Kč. Částka se skládá z peněz za farní pozemky a 13 tisíc Kč je částka z dobrovolného vstupného z koncertu, který pořádal obecní úřad v lednu 2017 v našem kostele. Tuto částku převede obecní úřad na farní účet v době, kdy začne oprava věže.

Pan farář poděkoval panu starostovi Ing. Marianu Lebiedzikovi, za vstřícnost a souhlas k vyřizování této problematiky, panu místostarostovi Jarkovi Krotkému, který se velkou měrou osobně podílel na jednáních o převodu nemovitostí s biskupstvím a hledal cesty ke kladnému vyřízení. Poděkování patří i všem zastupitelům obce, že k převodu pozemků neměli námitky a převod schválili.

S realizací opravy se počítá na jaře roku 2018.

 

Oprava věže

Vytvořeno: neděle 13. srpen 2017 Aktualizováno: pondělí 18. září 2017

Dne 23.8.2016 prohlédl věž odborník, kterého doporučil stavební odbor biskupství. Zjistil, že část dřevěných dílů je napadená hmyzem a hlavně hnilobou ve velkém rozsahu. Doporučil urychlenou výměnu celé horní části. Nejhorší je prostor pod "cibulí", kde oplechování brání proudění vzduchu a vlhkost, která se tam dostává, nemůže odvětrat a zůstává ve dřevě.

Fotografie ukazují současný stav. Jsou na nich vidět:

  • trámy poškozené hnilobou
  • prasklý trám
  • nahnutý, uvolněný kříž
  • prasklina v oplechování, kudy do věže zatéká
  • nápis na bednění s letopočtem 1887

 

S přípravnými pracemi bylo započato v říjnu 2016, kdy p. farář pozval projektanta Ing. Maška z Olomouce. Byla provedena odborná revize jak kostelní věže, tak i celé lodě kostela a byl zadán úkol projektantovi zhotovit projekt jak na kostelní věž, tak na loď kostela. Projekty, včetně rozpočtu na zhotovení, byly předány farnosti v březnu 2017. Oba projekty byly zhotoveny za 79 500,- Kč a jsou v plné výši uhrazeny. Prostředky na zaplacení projektů byly výhradně se sbírek farníků, které se pořádají každou první neděli v měsíci, z mimořádných darů anonymních dárců a darů mimo pravidelné sbírky. Měsíční sbírky probíhají průběžně a kromě toho se hledají možnosti získání dalších prostředků, aby mohlo být započato s realizací projektu. Do konce roku 2017 bude nutno vypsat výběrové řízení, vysoutěžit firmu, která bude rekonstrukci provádět a získat finance. S pracemi by se mělo začít na jaře 2018. Vypracovaný projekt je na faře, každý kdo má zájem může do projektu nahlédnout, prostudovat si ho.

Na rekonstrukci kostelní věže byl vytvořen samostatný bankovní účet, kam můžete přispět i mimo pravidelné sbírky a dary. Za všechny poskytnuté příspěvky Pán Bůh zaplať.

Bankovní spojení: 4319483399/0800 (Česká spořitelna)

 

Římskokatolická farnost Petrovice u Karviné

Petrovice 24
735 72 Petrovice u Karviné
 

P. Mgr. Tomasz Stachniak

tel. (+420) 731 625 819
rkf.petroviceukarvine@doo.cz