Oprava věže

Vytvořeno: neděle 13. srpen 2017 Aktualizováno: pondělí 18. září 2017

Dne 23.8.2016 prohlédl věž odborník, kterého doporučil stavební odbor biskupství. Zjistil, že část dřevěných dílů je napadená hmyzem a hlavně hnilobou ve velkém rozsahu. Doporučil urychlenou výměnu celé horní části. Nejhorší je prostor pod "cibulí", kde oplechování brání proudění vzduchu a vlhkost, která se tam dostává, nemůže odvětrat a zůstává ve dřevě.

Fotografie ukazují současný stav. Jsou na nich vidět:

 

S přípravnými pracemi bylo započato v říjnu 2016, kdy p. farář pozval projektanta Ing. Maška z Olomouce. Byla provedena odborná revize jak kostelní věže, tak i celé lodě kostela a byl zadán úkol projektantovi zhotovit projekt jak na kostelní věž, tak na loď kostela. Projekty, včetně rozpočtu na zhotovení, byly předány farnosti v březnu 2017. Oba projekty byly zhotoveny za 79 500,- Kč a jsou v plné výši uhrazeny. Prostředky na zaplacení projektů byly výhradně se sbírek farníků, které se pořádají každou první neděli v měsíci, z mimořádných darů anonymních dárců a darů mimo pravidelné sbírky. Měsíční sbírky probíhají průběžně a kromě toho se hledají možnosti získání dalších prostředků, aby mohlo být započato s realizací projektu. Do konce roku 2017 bude nutno vypsat výběrové řízení, vysoutěžit firmu, která bude rekonstrukci provádět a získat finance. S pracemi by se mělo začít na jaře 2018. Vypracovaný projekt je na faře, každý kdo má zájem může do projektu nahlédnout, prostudovat si ho.

Na rekonstrukci kostelní věže byl vytvořen samostatný bankovní účet, kam můžete přispět i mimo pravidelné sbírky a dary. Za všechny poskytnuté příspěvky Pán Bůh zaplať.

Bankovní spojení: 4319483399/0800 (Česká spořitelna)