Oprava věže - stav k 8.10.2017

Vytvořeno: sobota 14. říjen 2017 Aktualizováno: neděle 15. říjen 2017

V neděli 8. října 2017 informoval náš p. farář o stavu finančních prostředků na plánovanou rekonstrukci kostelní věže.

Během roku se podařilo našetřit z mimořádných sbírek farníků více než 200 tis. Kč. Z těchto sbírek se už platily projekty (79.500 Kč) na opravu věže a opravu celé střechy kostela. Takže nyní je na účtu cca 130 tis. Kč.

Probíhala jednání Obecního úřadu Petrovice u Karviné a Ostravsko-opavského biskupství, týkající se bezplatného převodu farních pozemků na obec Petrovice u Karviné. Jedná se o část příjezdové komunikace k petrovickému hřbitovu, část hřbitova, cesta, která vede od obřadní síně k areálu kynologického klubu a celý areál cvičiště. Obecní úřad se na tomto bezúplatném převodu dohodl s biskupstvím a tyto pozemky byly ohodnoceny na částku 710 tis. Kč.

Zastupitelstvo obce rozhodlo, že částku ve výši hodnoty pozemků převede na účet VEŘEJNÁ SBÍRKA na opravu kostelní věže a střechy kostela sv. Martina v Petrovicích. Je to účet vedený obecním úřadem, proto se přímo neprojeví na našem farním účtu, který je určen pro opravu věže.

Na obecním účtu VEŘEJNÁ SBÍRKA... je k dnešnímu dni 723 tisíc Kč. Částka se skládá z peněz za farní pozemky a 13 tisíc Kč je částka z dobrovolného vstupného z koncertu, který pořádal obecní úřad v lednu 2017 v našem kostele. Tuto částku převede obecní úřad na farní účet v době, kdy začne oprava věže.

Pan farář poděkoval panu starostovi Ing. Marianu Lebiedzikovi, za vstřícnost a souhlas k vyřizování této problematiky, panu místostarostovi Jarkovi Krotkému, který se velkou měrou osobně podílel na jednáních o převodu nemovitostí s biskupstvím a hledal cesty ke kladnému vyřízení. Poděkování patří i všem zastupitelům obce, že k převodu pozemků neměli námitky a převod schválili.

S realizací opravy se počítá na jaře roku 2018.