Posouzení stavu kostela sv. Martina

Zveřejněno: čtvrtek 18. duben 2019

Zpracoval Martin Kurz, Karviná, 31.3.2019

Podkladem byla prohlídka, kterou provedl zhotovitel 14.3.2019. Průzkum byl proveden opticko-vizuálně.

Zkrácená verze zprávy, která je k přečtení na nástěnce v kostele.


Výsledky:

a) Zastřešení věže kostela

Byla provedena celková rekonstrukce věže, zastřešení nevykazuje zjevné nedostatky

b) Zastřešení lodi kostela / sanktusníku

Zastřešení lodi kostela je tvořeno krovem, bedněním a pozinkovanou plechovou krytinou s nátěrem.  Během sesychání krovů došlo k povolení kolíkových spojů s pootočením či vysunutím některých prvků konstrukce. Lokálně je konstrukce napadena dřevokazným hmyzem. Lokálně dochází k zatékání a napadení bednění hnilobou. Nátěr je na hranici životnosti.

c) Zastřešení sakristie

Střecha je tvořena krovem, bedněním a oplechováním s nátěrem. Nátěr je na hranici životnosti.

d) Vnější omítky

Vnější omítky obvodového zdiva jsou za hranicí životnosti.

e) Vnitřní omítky

Vnitřní omítky jsou vlhkostí zasaženy minimálně.

f) Dešťová kanalizace

V lapačích střešních nečistot stojí voda, tzn. kanalizace je nefunkční a může zásobovat obvodové zdivo vodou.

g) Schodiště/žebříky

Schodiště mezi přízemím - pavlačí a mezi pavlačí - patou věže  jsou zrekonstruované, nepředstavují zvýšené nevykazují riziko.
Schodiště a zábradlí ve věži ke zvonům a žebřík do sanktusníku jsou silně napadené dřevokazným hmyzem, chybí část stupňů. Jsou ve velmi špatném technickém stavu, jejich užívání je nebezpečné.

h) Elektoinstalace nebyla posuzována

i) Bleskosvody / uzemnění nebylo posuzováno.


Pořad velikonočních bohoslužeb (2019)

Zveřejněno: neděle 7. duben 2019

Květná neděle 14. 4. 2019

8:30 Petrovice (cz)
žehnání ratolestí a mše svatá

10:00 Marklovice (pl)
žehnání ratolestí a mše svatá

Doneste si na bohoslužbu ratolesti s sebou.

od 14:30 Petrovice
příležitost ke svátosti smíření, zpovídá cizí zpovědník.

Pamatujme na závazek, který vyplývá z církevního přikázání, že každý katolík se má vyzpovídat ze svých hříchů aspoň jednou do roka a přijmout Svátost oltářní aspoň ve velikonoční době!


Zelený čtvrtek 18. 4. 2019

18:00 Petrovice (cz) mše sv.
Připomínka poslední večeře páně

19:15 - 20:00 Adorace v Getsemanské zahradě

 

Velký pátek 19. 4. 2019

17:30 Petrovice
Křížová cesta (cz)

18:00 Petrovice
Velkopáteční obřady (cz/pl)

19:15 - 20:00 Petrovice
Adorace v Božím hrobě

Dnes je den přísného postu!

 

Bílá sobota 20. 4. 2019

9:00 - 16:00 Petrovice
soukromá adorace v Božím hrobě

18:00 Petrovice (cz/pl)
MŠE SV. VZKŘÍŠENÍ PÁNĚ

Doneste si s sebou svíčky!

 

Velikonoční neděle 21. 4. 2019

8:30 Petrovice - mše sv. (cz)

10:00 Marklovice - mše sv. (cz)

Po každé mši sv. žehnání velikonočních pokrmů.

 

Velikonoční pondělí 22. 4. 2019

8:30 Petrovice - mše sv. (pl)

10:00 Marklovice - mše sv. (pl)

Postní duchovní obnova

Zveřejněno: neděle 17. březen 2019

22. 3. Pátek

17:00 Křížová cesta

17:30 Mše Svatá s promluvou pro všechny

Po Mši Svaté setkání s mládeží a promluva pro mladé

 

23. 3. Sobota

9:00 Kající pobožnost s promluvou pro všechny, příležitost ke svátosti smíření

15:30 - kaple Závada - příležitost ke svátosti smíření

16:00 - kaple Závada - Mše Svatá s promluvou pro všechny

17:00 Mše Svatá s promluvou pro všechny

 

24.3. Neděle

8:00 příležitost ke svátosti smíření

8:30 (Petrovice) Mše Svatá s promluvou pro všechny

10:00 ( Marklovice) Mše Svatá s promluvou pro všechny

14:00 Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym

Pak společné setkání – možnost připravit si otázky na kněze

 

Na společnou duchovní obnovu zvou P. Tomasz Stachniak a P. Piotr Grzybek

Bylo u nás biřmování

Zveřejněno: pátek 19. říjen 2018

V sobotu 7. října se v naší farnosti udělovala svátost biřmování. Byla tak zakončena více než roční příprava devíti biřmovanců. Spolu s jejich kmotry a rodinami se ve farním kostele v tento sváteční den sešla celá farnost. Svátost biřmování přijel udělit náš biskup Mons. František Václav Lobkowicz. Kromě biřmování byla také po mši vysvěcena nová kostelní věž, která bude v brzké době zcela dokončena a vynesena nahoru na kostelní konstrukci. Všem biřmovancům přejeme hojnost darů Ducha Svatého.

Přejít do fotogalerie

Farní pouť na Turzovku

Zveřejněno: pátek 12. říjen 2018

V sobotu 22. září jsme se vydali na pouť na Turzovku. Cestu autobusem jsme vyplnili modlitbou a písněmi k Panně Marii. Na Turzovce jsme navštívili nový kostel Panny Marie Matky Církve, nachází se na hože Živčáková v blízkosti obcí Korňa a Turzovka. Je to velký a krásný kostel, pojme až tři tisíce poutníků. Vysvěcen byl 4. října 2015. V kostele byla v 11 hodin mše svatá, které se kromě nás účastnili i další poutníci z Čech a Moravy a místní farníci. 

Pak jsme se prošli ke kapli Panny Marie Královny pokoje, která stojí opodál. Je to místo, kde se zjevila celkem sedmkrát Panna Maria lesníkovi Matúšu Lašutovi. První zjevení bylo 1. června 1958. Na cestě mezi kostelem a kaplí jsou čtyři pramen uzdravující vody, konkrétně pramen U srdce Panny Marie, U Božského srdce, U Panny Marie Lurdské a tzv. Oční pramen. Po procházce jsme si nabrali vodu a vyrazili zpátky.

Cestou jsme se stavili na oběd a malé občerstvení. V plánu byla i návštěva kostela v Jablunkově, ale ta se nemohla uskutečnit, protože zde právě probíhal koncert. Přesto byli všichni se slunečným a krásně prožitým dnem spokojeni.

Přejít do fotogalerie

Římskokatolická farnost Petrovice u Karviné

Petrovice 24
735 72 Petrovice u Karviné
 

P. Mgr. Tomasz Stachniak

tel. (+420) 731 625 819
rkf.petroviceukarvine@doo.cz