Poselství Svatého otce Františka k 95. světovému dni misií 24. října 2021

Vytvořeno: neděle 24. říjen 2021 Aktualizováno: neděle 24. říjen 2021

„Je přece nemožné, abychom nemluvili o tom, co jsme viděli a slyšeli“ (Sk 4,20)

Milé sestry, milí bratři,
když zakusíme sílu Boží lásky, když pocítíme jeho otcovskou přítomnost ve svém osobním životě i v životě společenství věřících, nemůžeme nezvěstovat a nesdílet to, co jsme viděli a slyšeli. Ježíšův vztah s učedníky, jeho lidství zjevené v tajemství vtělení, jeho evangelium a tajemství smrti a zmrtvýchvstání nám ukazují, jak obrovskou měrou miluje Bůh naše lidství, jak bere za své naše radosti a utrpení, naše touhy a úzkosti. Vše v Kristu nám připomíná, že svět, ve kterém žijeme, svět, který potřebuje spásu, není Ježíši cizí.

Číst dál...

Přenos velikonočních bohoslužeb

Vytvořeno: čtvrtek 1. duben 2021 Aktualizováno: čtvrtek 1. duben 2021

Přenos bohoslužeb zde

Velikonoční bohoslužby 2021

Vytvořeno: pondělí 22. březen 2021 Aktualizováno: neděle 28. březen 2021

Příležitost ke sv. zpovědi

  Petrovice Marklovice
sobota 27. 3. 16:30 - 17:00 - - - - -
neděle 28. 3. 14:00 - do posledního po mši sv.
pondělí 29. 3. - - - - - - - - - -
úterý 30. 3. před mší sv. - - - - -
středa 31. 3. před mší sv. - - - - -
čtvrtek 1. 4. - - - - - před mší sv.
pátek 2. 4. před obřady - - - - -

Pamatujme na závazek, který vyplývá z církevního přikázání, že každý katolík se má vyzpovídat ze svých hříchů aspoň jednou do roka a přijmout Svátost oltářní aspoň ve velikonoční době.

Květná neděle
28. 3. 2021

sobota 27.3. Petrovice 17:00 Cz
Žehnání ratolestí a mše svatá.

Petrovice 8:30 Cz
Žehnání ratolestí a mše svatá.

D. Marklovice 10:00 Pl
Žehnání ratolestí a mše svatá.

Doneste si s sebou na bohoslužbu ratolesti.
V noci z 27. na 28. března je změna zimního času na letní.

Zelený čtvrtek
1. 4. 2021

Petrovice 17:00 Cz/Pl
Mše svatá na poděkovaní za dar eucharistie a dar kněžství.
Adorace v Getsemanské zahradě

Velký pátek
2. 4. 2021

Petrovice 16:30 Cz
křížová cesta

Petrovice 17:00 Cz
velkopáteční obřady
Adorace v Božím hrobě

Dnes je den přísného postu.

Bílá sobota
3. 4. 2021

Petrovice 9:00 - 17:00
Adorace v Božím hrobě

Petrovice 17:00 Cz/Pl
Mše svatá Vigilie vzkříšení Páně.

Na mši sv. si doneste s sebou svíčky.

Velikonoční neděle
4. 4. 2021

Petrovice 8:30 Cz
mše svatá vzkříšení Páně

Marklovice 10:00 Cz
mše svatá vzkříšení Páně

Velikonoční pondělí
5. 4. 2021

Petrovice 8:30 Pl
mše svatá

Marklovice 10:00 Pl
mše svatá

 

 

Změny od 18. prosince

Vytvořeno: pondělí 21. prosinec 2020 Aktualizováno: pondělí 21. prosinec 2020

Nová pravidla pro bohoslužby od pátku 18. prosince 2020

Konkrétní informace týkající se bohoslužeb jsou uvedeny v bodě IV.b):

IV. omezuje právo pokojně se shromažďovat podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, tak, že každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, a

b) shromáždění pořádaného církví nebo náboženskou společností v kostele nebo v jiné místnosti určené pro náboženské obřady se nesmí účastnit více účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše 20 % míst k sezení, přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu;

Shromáždění pořádaná církví jsou podle bodu II.14 povolená v době od 05:00 hod. do 22:59 hod.

Římskokatolická farnost Petrovice u Karviné

Petrovice 24
735 72 Petrovice u Karviné
 

P. Mgr. Tomasz Stachniak

tel. (+420) 731 625 819
rkf.petroviceukarvine@doo.cz