Bohoslužby na tento týden

Neděle
3.7.
14. neděle v mezidobí,
Svátek sv. Tomáše, apoštola
 08:30Petroviceczna jistý úmysl
 10:00Markloviceplna poděkování za 40 let manželství a varhanní služby s prosbou o potřebné milosti
Pondělí
4.7.
sv. Prokopa, opata 15:00Petroviceczpohřeb +Ladislav Neuwirth
Úterý
5.7.
Slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa 07:30Petroviceczza +Františka Lebiedzika - první výročí úmrtí
Neděle
10.7.
15. neděle v mezidobí 08:30Petroviceplna poděkování za 50 let manželství s prosbou o Boží požehnání do dalších let
 10:00Markloviceczza živé a zemřelé členy rodiny Radecké

Ohlášky

  • Ve středu 6.7. v 9.00 a v sobotu 9.7. v 9.00 bude brigáda balení věcí v kostele v Marklovicích. Prosím doneste krabice.
  • V případě, že nemáte jak dostat krabice do kostela, p. Śmiech a p. Franz jsou ochotni je přebrat a dovézt.

Římskokatolická farnost Petrovice u Karviné

Petrovice 24
735 72 Petrovice u Karviné
 

P. Mgr. Tomasz Stachniak

tel. (+420) 731 625 819
rkf.petroviceukarvine@doo.cz