Bohoslužby na tento týden

Neděle
14.4.
Květná neděle 08:30PetroviceczPoděkování za obdržená dobrodiní s prosbou o dar zdraví, Boží požehnání a ochranu do dalších let.
 10:00MarkloviceplZa rodinu Hanzlovou a Mencnerovou.
po mši svaté Gorzkie żale
 14:00PetroviceczKřížová cesta.
Úterý
16.4.
 13:30Petrovicecz+ Judita Lincerová
Středa
17.4.
 18:00PetroviceczZa + Rozalii Ruskovou, manžela a sourozence z obou stran.
Čtvrtek
18.4.
Zelený čtvrtek 18:00PetroviceczPoděkování za dar eucharistie a dar kněžství.
Pátek
19.4.
Velký pátek 17:30PetroviceczKřížová cesta.
 18:00Petrovicecz-plVelkopáteční obřady.
Sobota
20.4.
Bílá sobota 18:00Petrovicecz-plZa farníky.
Neděle
21.4.
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 08:30PetroviceczZa + Josefa Hankeho, manželku, sourozence z obou stran, syna, zetě a pravnuka.
Po mši sv. žehnání velikonočních pokrmů.
 10:00MarkloviceczZa + Jiřího Wanke, rodiče z obou stran a za rodinu Durčákovou.
Po mši sv. žehnání velikonočních pokrmů.

Římskokatolická farnost Petrovice u Karviné

Petrovice 24
735 72 Petrovice u Karviné
 

P. Mgr. Tomasz Stachniak

tel. (+420) 731 625 819
rkf.petroviceukarvine@doo.cz