Bohoslužby na tento týden

Neděle
9.12.
sv. Jana Didaka Cuauhtlatoatzina 08:30PetroviceczZa Barbaru a Jana Balcara s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro živé členy rodiny.
 10:00MarkloviceplZa + Jiřího Jungu, syna Petra, duše v očistci a na jistý úmysl.
Středa
12.12.
Panny Marie Guadalupské 17:00PetroviceczZa + Jana Szyrockého, manželku Annu a zetě.
Čtvrtek
13.12.
Památka sv. Lucie, panny a mučednice 07:30PetroviceplVlastní intence.
 17:00MarkloviceczNa poděkování za obdržená dobrodiní.
Pátek
14.12.
Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve 17:00PetroviceczZa + Josefa Jędrzejka, sourozence a rodiče z obou stran.
Sobota
15.12.
 15:45ZávadaczZa Miroslava Čempela a rodiče.
Neděle
16.12.
 08:30PetroviceplZa + Leoše Schottka, sestru a rodiče.
 10:00MarkloviceczZa + Radka Michalka, dědečka Josefa a duše v očistci.

Římskokatolická farnost Petrovice u Karviné

Petrovice 24
735 72 Petrovice u Karviné
 

P. Mgr. Tomasz Stachniak

tel. (+420) 731 625 819
rkf.petroviceukarvine@doo.cz