Bohoslužby na tento týden

Neděle
31.5.
Slavnost Seslání Ducha Svatého 08:30PetroviceplZa + Annu Jastrzembskou, manžela a syny Antonína, Jana a Václava.
 09:15PetroviceplZa + Rozalii Ruskovou, manžela, rodiče a sourozence z obou stran.
 10:00MarkloviceczZa + Marii Kenckou a manžela Emila.
 10:45MarkloviceczZa + Marcelu Starečkovou, manžela a rodinu.
Pondělí
1.6.
Památka sv. Justina, mučedníka 18:00PetroviceczZa + Leopolda Marcola, manželku, rodiče, sourozence a za živou rodinu.
Středa
3.6.
Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků 18:00PetroviceczZa + Štěpána Staniše, manželku, děti, za rodinu Gorgolovou a Sniegoňovou a za duše v očistci.
Čtvrtek
4.6.
 07:30PetroviceplZa + Lucii Polednikovou.
 18:00MarkloviceplZa + Františku Sikorovou, rodiče, bratry, sestru a švagra a za + Viktorii Sikorovou, manžela a syna.
Pátek
5.6.
Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka 18:00PetroviceczNa poděkování za 20 let manželství.
Sobota
6.6.
sv. Norberta, biskupa 07:30PetroviceczZa + Güntera Vajdu, rodiče a prarodiče.
Neděle
7.6.
Slavnost Nejsvětější Trojice 08:30PetroviceczNa poděkování za obdržená dobrodiní, vyprošení Boží milosti, zdraví, darů Ducha sv. a ochrany Panny Marie pro celou rodinu. Za živé a zemřelé členy první růže růžencové.
 09:15PetroviceczZa + Jana Pukowce, dva bratry a rodiče.
 10:00MarkloviceplZa + Edwina Pallu, rodiče a sourozence.
 10:45PetroviceplZa živou a zemřelou rodinu Szczygielovou a Polakovou.

Ohlášky

  • .

Římskokatolická farnost Petrovice u Karviné

Petrovice 24
735 72 Petrovice u Karviné
 

P. Mgr. Tomasz Stachniak

tel. (+420) 731 625 819
rkf.petroviceukarvine@doo.cz