Bohoslužby na tento týden

Neděle
2.8.
18. neděle v mezidobí,
sv. Eusebia z Vercelli, biskupa
 08:30PetroviceczZa + Marii Drobkovou, manžela Leopolda a rodiče z obou stran.
 08:30PetroviceczZa + Marii Drobkovou, manžela Leopolda a rodiče z obou stran.
 10:00MarkloviceplZa + Bertu Žylkowou - 1. výročí úmrtí, za manžela, syna a za duše v očistci.
 10:00MarkloviceplZa + Bertu Žylkowou - 1. výročí úmrtí, za manžela, syna a za duše v očistci.
Středa
5.8.
Posvěcení římské baziliky Panny Marie 18:00PetroviceczZa + Emila Krutkého, manželku Annu a zetě Lumíra Kempného.
Čtvrtek
6.8.
Svátek Proměnění Páně 18:00PetroviceczZa + Emilii Pukovcovou, manžela, rodiče a sourozence.
Pátek
7.8.
sv. Sixta II., papeže a druhů, mučedníků 18:00PetroviceczZa + Karolinu Liszkovou, manžela, dcery a vnuka.
 18:00PetroviceczZa + Karolinu Liszkovou, manžela, dcery a vnuka.
Sobota
8.8.
Památka sv. Dominika, kněze 18:00PetroviceczZa + Helenu Videnkovou a manžela, za Lubomíra Cieslara, za Marii Kolibačovou, dva manžely a dceru.
Neděle
9.8.
19. neděle v mezidobí,
Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice
 08:30PetroviceplZa + Ludvíka Piechaczka, manželku Andělu, rodiče, sourozence a za rodinu Wierzgoňovou.
 10:00MarkloviceczVlastní intence.

Římskokatolická farnost Petrovice u Karviné

Petrovice 24
735 72 Petrovice u Karviné
 

P. Mgr. Tomasz Stachniak

tel. (+420) 731 625 819
rkf.petroviceukarvine@doo.cz