Bohoslužby na tento týden

Neděle
17.11.
33. neděle v mezidobí,
Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice
 08:30PetroviceplZa + Annu Wzatkovou, manžela, rodiče a sourozence z obou stran.
 10:00MarkloviceczPoděkování za 80 let života.
Středa
20.11.
 17:00PetroviceczZa + Vandu Stemonovou, manžela Evžena a za živou rodinu.
Čtvrtek
21.11.
Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě 07:30PetroviceczBohoslužba není.
 17:00MarkloviceplZa živé a + z rodiny Krajčové.
Pátek
22.11.
Památka sv. Cecílie, panny a mučednice 17:00PetroviceczZa + Františka Morcinka, za + členy rodiny a s prosbou o Boží požehnání pro živé členy rodiny.
Sobota
23.11.
sv. Klimenta I., papeže a mučedníka 15:45PetroviceczZa + Růženu Mazurkovou, manžela a rodiče z obou stran.
Neděle
24.11.
Slavnost Ježíše Krista Krále 08:30PetroviceczVlastní intence.
 10:00MarkloviceplZa + Emilii Tomiczkovou, manžela Jana, sestry Jaroslavu a Marii, za rodiče z obou stran a za duše v očistci.

Ohlášky

  • Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu slavnostní bohoslužby ke cti sv. Martina minulý týden.

Římskokatolická farnost Petrovice u Karviné

Petrovice 24
735 72 Petrovice u Karviné
 

P. Mgr. Tomasz Stachniak

tel. (+420) 731 625 819
rkf.petroviceukarvine@doo.cz