Celostátní setkání mládeže v Olomouci

Zveřejněno: pátek 1. září 2017

Ve dnech 15. - 20. srpna se v Olomouci konalo již šesté celostátní setkání mládeže. Celkem se ho zúčastnilo přes 6000 lidí a několik jich dorazilo i z naší farnosti. Všichni účastníci byli ubytovaní na kolejích Univerzity Palackého v kampusu Envelopa. Hlavní program se odehrával v Korunní pevnůstce, ten doprovodný byl rozmístěn po celé Olomouci - na náměstích, v kostelech, na fakultách a dalších místech.

Mottem celého setkání byla slova, která se v Bibli objevují velmi často: "Nebojte se!" Každý den se tento citát vztahoval k jinému tématu (Nebojte se sami sebe, Nebojte se života, Nebojte se budoucnosti ...), podle toho pak byly zaměřené i přednášky a katecheze.

Obvyklý den na setkání se skládal z dopoledního programu, jehož součástí byla právě katecheze, mše svatá a také různé scénky, svědectví a moderátorské vstupy. Krátce po obědě měli účastníci na výběr z mnoha aktivit. Otevřené byly různé kláštery ve městě, kam se mohli zájemci podívat, připravené byly zajímavé výstavy nebo divadelní představení. Čtvrteční odpoledne zase vyplnily koncerty známých skupin, vystoupila například skupina Good Work, Way To Go nebo Prague Cello Quartet. Pak byl v Korunní pevnůstce opět večerní program, vždy zakončený nějakou modlitbou (např. loretánské litanie nebo modlitba Taizé). V průběhu dne byly také pro účastníky připraveny přednášky zabývající se nejrůznějšími tématy. Často byli pozváni zajímaví hosté jako režisér Jiří Strach, hudebník Pavel Helan nebo příslušník Policie ČR plk. Martin Lebduška. Samozřejmě nechyběli ani čeští a moravští biskupové, spousta kněží a řeholníků.

V pátek se v odpoledních hodinách konala pouť na Svatý Kopeček. K závěrečnému výstupu nahoru bylo možné použít tři cesty, každá byla nějak zvláštně připravená. Na první mohli účastníci vidět dramatické ztvárnění příběhu člověka a Božího odpuštění. Druhá cesta byla zaměřená na hledání identity a ta třetí byla určená ke ztišení a byly na ní citáty o hříchu, odpuštění a Božím milosrdenství. Pouť zakončila mše svatá na Svatém Kopečku, kterou celebroval náš diecézní biskup Mons. František Václav Lobkowicz.

Následující den se počet účastníků rozšířil o dalších přibližně 2500 lidí. Na den s rodinami se totiž sjelo přes 500 rodin ze všech diecézí. Pro děti byl odpoledne připraven program, na olomouckých náměstích také probíhalo EXPO povolání, kde několik desítek organizací nějakým způsobem spojených s církví nebo vírou prezentovalo svou činnost. Rodiče zase mohlo zaujmout svědectví Enrica Petrilla, manžela Chiary Corbelly Petrillo, u které bude zahájen proces blahořečení. Celé setkání zakončila v neděli mše svatá celebrována olomouckým arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem.


Na setkání jsem se těšil nejen kvůli programu, ale také proto, že zde potkám spoustu známých. Nejvíce mě oslovila asi katecheze biskupa Pavla Posáda na téma hledání povolání a přednáška o Božím plánu s člověkem od slovenského kněze Ondreje Chrvaly. Inspirující bylo také svědectví hokejisty Matouše Venkrbce, který mluvil o tom, jak přibližuje Boha fanouškům i spoluhráčům. Moc se mi líbila pouť na Svatý Kopeček, hlavně proto, že ji každý mohl obětovat na nějaký svůj úmysl, tyto úmysly napsané na lístečcích se pak během bohoslužby přinášely k oltáři. Celkově bylo krásné být obklopen spoustou mladých věřících lidí a čerpat tu pozitivní energii, která ze všech vyzařovala. Vojta Wawreczka

„Na setkání byla nejkrásnější sobotní vigilie. Je úžasné stát v zástupu mladých lidí, přičemž všichni drží svíčku a zpívají chvály. Také se mi hodně líbily přednášky, na kterých jsem byla, hlavně ta od otce Ondreje Chrvaly. Mluvil o vztahu mezi Boží trojicí a pak vysvětloval stupně lásky. Celé setkání bylo dobře zorganizované, nikde nebyly problémy. Atmoška mezi pár tisíci milými usmívajícími se lidmi je fakt super. :)“ Anežka Wawreczková


Fotografie k setkání najdete na webu CSM. Záznamy programu ze setkání jsou uloženy v archivu televize Noe nebo na youtube Sekce pro mládež ČBK.

 

Poutní zájezd na Zelenou horu

Zveřejněno: úterý 29. srpen 2017

O letošních prázdninách v sobotu 5. srpna byla uspořádána pouť na Zelenou horu u Žďáru nad Sázavou do poutního kostela sv. Jana Nepomuckého. Poutě se zúčastnilo celkem 36 poutníků spolu s naším duchovním otcem Tomaszem. Po příjezdu na Zelenou horu jsme měli v kostele zajištěn odborný výklad průvodce, který nás seznámil s celou historií kostela i se životem sv. Jana Nepomuckého.

Kostel byl postaven začátkem 18. století slavným architektem Janem Blažejem Santinim-Aichelem, za opata žďárského kláštera cisterciáků Václava Vejmluvy, který byl ctitelem sv. Jana Nepomuckého. Celá stavba je postavena ve tvaru pěticípé hvězdy a dnes je zařazena na Seznam světového dědictví UNESCO. V kostele se mnohonásobně opakuje číslo pět (pěticípý půdorys, pět vchodů, pět oltářních výklenků, dvakrát pět kaplí kolem centrálního prostoru, pět hvězd a pět andělů na hlavním oltáři). Je to symbol nejen pěti Kristových ran, ale také pěti hvězd, které se podle legendy objevily ve Vltavě po utonutí sv. Jana Nepomuckého, a pěti písmen v latinském slově "tacui" (mlčel jsem). V samotném centru stavby, ve vrcholu kupole, se nalézá jazyk jako atribut hlavního patrona tohoto kostela, ochránce zpovědního tajemství.

Průvodkyně ve svém výkladu přešla i k historii baziliky Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše, která je postavena ve městě dole pod Zelenou horou. Po odborném výkladu byl čas na prohlídku samotného kostela, během níž nás čekalo krásné překvapení. Ve dveřích kostela se objevil náš duchovní otec Tomasz, který přijel po vlastní ose. Kostel byl uzavřen pouze pro naši farnost a otec Tomasz nám odsloužil mši svatou. Byly to opravdu krásné chvíle, které jsme v kostele prožili.

Po mši svaté jsme měli volný čas na prohlídku okolí chrámu. Na louce jsme se pomodlili růženec a odjeli jsme pod Zelenou horu do Žďáru nad Sázavou. Zde byl zajištěn oběd a pak jsme se vydali na prohlídku baziliky Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše. Tím jsme zakončili tento zájezd a vydali se na cestu domů. Do Petrovic jsme dorazili kolem 21. hodiny. Všichni jsme se shodli, že to byla opravdu vydařená pouť a budeme se těšit na další takové krásné chvíle.

Přejít do fotogalerie

Oslava 80. narozenin otce Lorisze

Zveřejněno: čtvrtek 27. červenec 2017

V neděli 16. července se početná skupina vypravila do Vendryně, kde momentálně působí bývalý dlouholetý petrovický farář P. Jindřich Lorisz, aby na slavnostní bohoslužbě spolu s místními oslavila jeho osmdesáté narozeniny. Doprava probíhala osobními automobily, takže jsme ke kostelu přijížděli postupně. Otec Lorisz se o naší návštěvě dozvěděl o den dříve a všechny nás vítal už před kostelem. Bohoslužby se kromě nás a místních farníků účastnil také vendryňský farář P. Artur Kimak. Na konci mše všichni přáli otci Loriszovi mnoho zdraví a sil do další služby, také Boží požehnání a ochranu Panny Marie. Po bohoslužbě nás pozvali na faru, kde bylo připraveno malé pohoštění. Měli jsme tak příležitost si déle popovídat s naším bývalým farářem. Otec Lorisz vyprávěl o zdejší farnosti a o svém mládí, protože v této lokalitě vyrůstal.

Přejít do fotogalerie

Pouť na Svatý Hostýn

Zveřejněno: sobota 15. červenec 2017

V sobotu 4. července jsme se vydali na pouť na Svatý Hostýn. Hned po příjezdu jsme slavili v bazilice Nanebevzetí Panny Marie mši svatou. Během polední pauzy pak byl čas si zajít na oběd a prohlédnout si okolí. Odpoledne jsme se všichni sešli u baziliky, abychom se společně pomodlili růženec a tím zakončili svůj pobyt na tomto místě. Cestou domů pak byla ještě zastávka v Hranicích, kde jsme měli možnost se projít po městě nebo si sednout do kavárny. Počasí nám přálo a proto byli všichni spokojení.

Svatý Hostýn je významné mariánské poutní místo. Podle pověsti se zde lidé ukrývali během nájezdů Tatarů ve 13. století. Měli ale nedostatek vody a proto se modlili k Panně Marii. Na její přímluvu zde vytryskl pramen čisté vody a bouře zahnala Tatary k ústupu. Počátkem osmnáctého století tak byl v těchto místech vystavěn velký chrám. Dnes zde stojí již zmíněná bazilika, dále ubytování pro poutníky, pohostinství a rozhledna. Známá je také křížová cesta, kterou navrhl architekt Dušan Jurkovič a je postavena ve stylu valašské lidové architektury.

Přejít do fotogalerie

Římskokatolická farnost Petrovice u Karviné

Petrovice 24
735 72 Petrovice u Karviné
 

P. Mgr. Tomasz Stachniak

tel. (+420) 731 625 819
rkf.petroviceukarvine@doo.cz