Farní zájezd do Krakowa

Zveřejněno: středa 10. červen 2015

V sobotu 30. května se uskutečnil zájezd do Krakowa, bývalého polského hlavního města a dnešní metropole Malopolského vojvodství v jižním Polsku s významným historickým dědictvím. Cesta plně obsazeným autobusem z Petrovic u Karviné rychle ubíhala, a tak jsme již po deváté hodině dorazili k poutnímu místu v Lagiewnikach, které je jednou z městských částí Krakowa.

 Je to místo Božího milosrdenství, které je rovněž spojené s osobností sv. Faustyny Kowalské. Nejprve jsme šli do klášterní kaple, ve které je na levém bočním oltáři obraz Milosrdného Ježíše. V dolní části oltáře je umístěná bílá truhla s relikviemi sestry Faustyny. Náš duchovní otec zde sloužil mši svatou za naše farníky. Každou neděli v 7 hodin ráno odtud vysílá polská televize TVP 1 přenos sváteční bohoslužby.

Po prohlídce kaple jsme zamířili podél klášterních budov Kongregace sester Božího Milosrdenství do nedaleké baziliky Božího milosrdenství. Tato stavba ve tvaru Noemovy archy pro pět tisíc poutníků byla vysvěcena Svatým otcem Janem Pavlem II. v srpnu 2002. Součástí moderní baziliky je impozantní věž, jejíž výška dosahuje 77 metrů. Ve výšce 42 metrů má věž vyhlídkový prostor. Mnozí z nás si z této vyhlídky prohlédli celý areál, jednotlivá zastavení křížové cesty, centrum Jana Pavla II. a také historické centrum  Krakowa.

Z Lagiewnik nás autobus zavezl do historického centra Krakowa ke Královskému hradu Wawelu, kde jsme navštívili gotickou katedrálu sv. Stanislava a sv. Václava, místo korunovací polských králů. Pak naše kroky směřovaly na největší středověké náměstí v Evropě - na Rynek Główny.

Vzhledem k tomu, že ten den byly vysoké teploty a začala se projevovat únava, rozhodli jsme se pro individuální prohlídky města s tím, že v 18 hodin se sejdeme u autobusu. Jednotlivé skupinky si zvolily vlastní program, který zahrnoval prohlídku baziliky Panny Marie se známým dřevěným oltářem od Wita Stwosze, renesanční tržnice Sukiennice, kostelů poblíž náměstí. Jednotlivé prohlídky byly absolvovány po občerstvení limonádou, zmrzlinou,… Před odjezdem někteří využili času a možnosti půlhodinové projížďky v motorové loďce po Wisle. Domů jsme se vraceli unaveni horkem a plni dojmů a zážitků z tohoto na historické památky bohatého a krásného velkoměsta, jehož centrum a Královský hrad je na seznamu světového dědictví UNESCO.

Přejít do fotogalerie

První svaté přijímání v Petrovicích

Zveřejněno: pondělí 25. květen 2015

V neděli 24. května 2015 se ve farním kostele v Petrovicích konalo první svaté přijímání. Přistoupilo k němu celkem 10 dětí (4 dívky a 6 chlapců) ze třetí a čtvrté třídy. Na tuto slavnost se připravovali v hodinách náboženství celý školní rok pod vedením našeho pana faráře Tomasze Stachniaka. Vzácné chvíle pro ně začaly už v sobotu, kdy poprvé přistoupili ke svátosti smíření. Následně v neděli poprvé přijali Tělo Krista, které jim bude velkou posilou na životní cestě.

Přejít do fotogalerie

Uběhlo 65 let od smrti P. Ludvíka Sobka

Zveřejněno: středa 29. duben 2015

V sobotu 24. dubna, den před 65. výročím úmrtí P. Ludvíka Sobka, jsme v Petrovicích slavili mši svatou k uctění jeho památky. Hlavním celebrantem byl biskup ostavsko-opavské diecéze Mons. František Václav Lobkowicz. P. Ludvík Sobek byl petrovický farář, který byl v dubnu 1950 na petrovické faře zavražděn, pravděpodobně příslušníky Státní bezpečnosti. Jeho smrt připomíná i pamětní deska na zdi farního kostela. Na podzim se také chystá pouť do jeho rodné obce Dobroslavice, kde je pochován.

Velikonoční svátky v naší farnosti

Zveřejněno: úterý 7. duben 2015

Velikonoční svátky jsme znovu oslavili všichni společně na bohoslužbách v petrovickém kostele. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně byla pak byla slavena i v Marklovicích. Ve fotogalerii můžete shlédnout snímky z obřadů a bohoslužeb.

Přejít do fotogalerie

Putování po betlémech

Zveřejněno: pátek 9. leden 2015

Začátkem ledna se uskutečnil farní zájezd po betlémech. Letos jsme zamířili do okolí Opavy. Pro děti byl na celou dobu zájezdu připraven zábavný program, tématem bylo putování tří králů do Betléma.

První zastávkou na naší pouti byl poutní kostel sv. Vavřince v Píšti. Kromě prohlídky betléma jsme byli i krátce seznámeni s historií místního kostela. Následně se většina farníků vydala na místní křížovou cestu, zatímco děti hrály v kostele různé hry. Pak jsme se přesunuli do Hněvošic. Místní kostel Krista dobrého Pastýře je postaven v moderním stylu, vysvěcen byl celkem nedávno, v roce 1996. Zde jsme slavili mši svatou. Před odjezdem jsme pořídili také společné foto. Krátce po poledni náš autobus dorazil do Opavy. Ještě před pauzou na oběd byla na programu opavská konkatedrála.

Cestou zpět jsme navštívili zámeček ve Velkých Hošticích, kde právě probíhala výstava betlémů, kterou připravil místní klub seniorů. Vystaveny byly ruční práce místních řemeslníků i dětské výtvory. Kromě zámečku jsme navštívili také kostel, kde nás zdejší farář seznámil s celou farní historií. Posledním zastavením pak byl kostel sv. Bartoloměje v Kravařích. Díky krásnému zimnímu počasí, které celý den panovalo, si zájezd, stejně jako loni, všichni užili.

Přejít do fotogalerie

Římskokatolická farnost Petrovice u Karviné

Petrovice 24
735 72 Petrovice u Karviné
 

P. Mgr. Tomasz Stachniak

tel. (+420) 731 625 819
rkf.petroviceukarvine@doo.cz