Výzva našich biskupů k nadcházejícím volbám

Vytvořeno: neděle 8. říjen 2017 Aktualizováno: neděle 8. říjen 2017

Lidé dobré vůle, sestry a bratři v Kristu našem Pánu,

obracíme se na Vás v době blížících se parlamentních voleb, kdy se nás různé politické strany a hnutí snaží přesvědčit, že právě oni a jen oni jsou zárukou prosperity naší země. Neodbytnost kampaní i zklamání z minulosti, kdy jsme zažili rozpor mezi sliby a následnou skutečností, v nás může budit pocit marnosti a vést k rozhodování, zda se voleb vůbec zúčastnit. Jako Vaši pastýři bychom chtěli zdůraznit, že nejít k volbám není správným křesťanským postojem. Děkujme Bohu, že můžeme beze strachu volit podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Vyzýváme vás proto, abyste se voleb účastnili!

A chceme Vám pro Vaše rozhodování nabídnout několik podnětů:

Nebuďme ukvapení a nepodléhejme laciným slibům rychlých změn. Někdy se zdá, že je naší přirozeností doufat v nebe na zemi a být věčně nespokojení. Často voláme po změně a hlasujeme spíš PROTI něčemu než PRO něco. Novinka na trhu a změna za každou cenu není ale vždy výhrou a loď, která mění příliš často kurz, nikam nedopluje a veškerou energii vynakládá na neustálé otáčení ze strany na stranu. Je proto dobré podpořit dlouhodobé snahy lidí, kteří v politice často nezištně a vytrvale něco smysluplného budují.

Hledejme pozitivně formulované cíle. Odmítejme nesnášenlivost. Vypořádání, zúčtování či skoncování s něčím, co je označeno za špatné, není dostatečný politický cíl. Vymýtit les je vždy rychlejší a jednodušší než les vysázet a roky o něj pečovat než vyroste. Hledejme mezi politiky ty, kteří neslibují jen změnu a „kácení“, ale snaží se o kontinuitu a budování tam, kde je to jen trochu možné.

Volme kultivovanost. Slušnost a úcta k druhým je nejen na politické scéně stále častěji nahrazována arogancí a vulgaritou. Braňme se tomu! Při svém rozhodování hledejme ty, kteří jsou slušní, drží se morálních zásad a mají snahu pečovat o naši zemi dlouhodobě.

Podpořme ty, kteří vytvářejí životní prostor pro rodiny a berou vážně utrpení a potřeby druhých lidí u nás doma, v Evropě i v jiných částech světa. Vzájemně si pomáhat je v zájmu nás všech.

A jako lidé víry, kteří volají k Bohu, v jehož rukou jsou osudy jednotlivců, ale i národů a celého světa, nezůstaňme jen u přemýšlení koho volit, ale za průběh a výsledek parlamentních voleb se i modleme.

Vyzýváme Vás, sestry a bratři, nejen k osobní modlitbě, ale vybízíme i jednotlivé farnosti a řeholní komunity k uspořádání adorace a společné modlitby na tento úmysl. Osvědčme angažovanost své víry!

Kéž dobrý Bůh požehná naší zemi i všem, kteří za ni po nastávajících volbách převezmou zodpovědnost.

Vaši biskupové

Výuka náboženství ve školním roce 2017/2018

Vytvořeno: neděle 24. září 2017 Aktualizováno: sobota 7. říjen 2017

Výuka náboženství začne od 2. října 2017 podle následujícího rozvrhu.

ZŠ Petrovice
1. - 5. třída: St 13:35 - 14:20 (Lucie Wzatková)

ZŠ Marklovice
1. - 5. třída: Út 13:00 - 13:45 (Helena Jastrzembská)

ZŠ Závada
1. - 4. třída: St 12:30 - 13:15 (Lucie Wzatková)

Fara
6. - 9. třída: Pá 17:45 (P. Tomasz Stachniak)

Poděkování za úrodu a farní odpoledne

Vytvořeno: neděle 17. září 2017 Aktualizováno: neděle 17. září 2017

Nedělní mše minulý týden 10. září byla slavena na poděkování za letošní úrodu. Kostel byl proto náležitě vyzdoben. Spolu s dary jsme přinesli k obětnímu stolu také chléb a víno. Po skončení bohoslužby si všichni mohli před kostelem vzít kousek chleba.

Od druhé hodiny odpolední jsme se začali scházet na zahradu fary, kde se konalo farní odpoledne. Postupně se rozproudila živá zábava, občas doprovázená hudebním doprovodem. V pozdějších hodinách jsme si mohli zakoupit grilované klobásy nebo krkovičku. Kromě toho si všichni pochutnávali na skvělých koláčích a zákuscích. Počasí nám přálo a navzdory špatné předpovědi za celé odpoledne ani chvíli nepršelo. Proto byli všichni spokojeni a celé setkání si užili.

Tímto bychom chtěli poděkovat všem dobrovolníkům, kteří se podíleli na přípravách farního odpoledne. Poděkování patří také obecnímu úřadu a hasičskému sboru za zapůjčení a postavení stanu, stolů a lavic.

Přejít do fotogalerie

Celostátní setkání mládeže v Olomouci

Vytvořeno: pátek 1. září 2017 Aktualizováno: pátek 1. září 2017

Ve dnech 15. - 20. srpna se v Olomouci konalo již šesté celostátní setkání mládeže. Celkem se ho zúčastnilo přes 6000 lidí a několik jich dorazilo i z naší farnosti. Všichni účastníci byli ubytovaní na kolejích Univerzity Palackého v kampusu Envelopa. Hlavní program se odehrával v Korunní pevnůstce, ten doprovodný byl rozmístěn po celé Olomouci - na náměstích, v kostelech, na fakultách a dalších místech.

Mottem celého setkání byla slova, která se v Bibli objevují velmi často: "Nebojte se!" Každý den se tento citát vztahoval k jinému tématu (Nebojte se sami sebe, Nebojte se života, Nebojte se budoucnosti ...), podle toho pak byly zaměřené i přednášky a katecheze.

Obvyklý den na setkání se skládal z dopoledního programu, jehož součástí byla právě katecheze, mše svatá a také různé scénky, svědectví a moderátorské vstupy. Krátce po obědě měli účastníci na výběr z mnoha aktivit. Otevřené byly různé kláštery ve městě, kam se mohli zájemci podívat, připravené byly zajímavé výstavy nebo divadelní představení. Čtvrteční odpoledne zase vyplnily koncerty známých skupin, vystoupila například skupina Good Work, Way To Go nebo Prague Cello Quartet. Pak byl v Korunní pevnůstce opět večerní program, vždy zakončený nějakou modlitbou (např. loretánské litanie nebo modlitba Taizé). V průběhu dne byly také pro účastníky připraveny přednášky zabývající se nejrůznějšími tématy. Často byli pozváni zajímaví hosté jako režisér Jiří Strach, hudebník Pavel Helan nebo příslušník Policie ČR plk. Martin Lebduška. Samozřejmě nechyběli ani čeští a moravští biskupové, spousta kněží a řeholníků.

V pátek se v odpoledních hodinách konala pouť na Svatý Kopeček. K závěrečnému výstupu nahoru bylo možné použít tři cesty, každá byla nějak zvláštně připravená. Na první mohli účastníci vidět dramatické ztvárnění příběhu člověka a Božího odpuštění. Druhá cesta byla zaměřená na hledání identity a ta třetí byla určená ke ztišení a byly na ní citáty o hříchu, odpuštění a Božím milosrdenství. Pouť zakončila mše svatá na Svatém Kopečku, kterou celebroval náš diecézní biskup Mons. František Václav Lobkowicz.

Následující den se počet účastníků rozšířil o dalších přibližně 2500 lidí. Na den s rodinami se totiž sjelo přes 500 rodin ze všech diecézí. Pro děti byl odpoledne připraven program, na olomouckých náměstích také probíhalo EXPO povolání, kde několik desítek organizací nějakým způsobem spojených s církví nebo vírou prezentovalo svou činnost. Rodiče zase mohlo zaujmout svědectví Enrica Petrilla, manžela Chiary Corbelly Petrillo, u které bude zahájen proces blahořečení. Celé setkání zakončila v neděli mše svatá celebrována olomouckým arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem.


Na setkání jsem se těšil nejen kvůli programu, ale také proto, že zde potkám spoustu známých. Nejvíce mě oslovila asi katecheze biskupa Pavla Posáda na téma hledání povolání a přednáška o Božím plánu s člověkem od slovenského kněze Ondreje Chrvaly. Inspirující bylo také svědectví hokejisty Matouše Venkrbce, který mluvil o tom, jak přibližuje Boha fanouškům i spoluhráčům. Moc se mi líbila pouť na Svatý Kopeček, hlavně proto, že ji každý mohl obětovat na nějaký svůj úmysl, tyto úmysly napsané na lístečcích se pak během bohoslužby přinášely k oltáři. Celkově bylo krásné být obklopen spoustou mladých věřících lidí a čerpat tu pozitivní energii, která ze všech vyzařovala. Vojta Wawreczka

„Na setkání byla nejkrásnější sobotní vigilie. Je úžasné stát v zástupu mladých lidí, přičemž všichni drží svíčku a zpívají chvály. Také se mi hodně líbily přednášky, na kterých jsem byla, hlavně ta od otce Ondreje Chrvaly. Mluvil o vztahu mezi Boží trojicí a pak vysvětloval stupně lásky. Celé setkání bylo dobře zorganizované, nikde nebyly problémy. Atmoška mezi pár tisíci milými usmívajícími se lidmi je fakt super. :)“ Anežka Wawreczková


Fotografie k setkání najdete na webu CSM. Záznamy programu ze setkání jsou uloženy v archivu televize Noe nebo na youtube Sekce pro mládež ČBK.

 

Římskokatolická farnost Petrovice u Karviné

Petrovice 24
735 72 Petrovice u Karviné
 

P. Mgr. Tomasz Stachniak

tel. (+420) 731 625 819
rkf.petroviceukarvine@doo.cz