Pouť na Svatý Hostýn

Zveřejněno: sobota 15. červenec 2017

V sobotu 4. července jsme se vydali na pouť na Svatý Hostýn. Hned po příjezdu jsme slavili v bazilice Nanebevzetí Panny Marie mši svatou. Během polední pauzy pak byl čas si zajít na oběd a prohlédnout si okolí. Odpoledne jsme se všichni sešli u baziliky, abychom se společně pomodlili růženec a tím zakončili svůj pobyt na tomto místě. Cestou domů pak byla ještě zastávka v Hranicích, kde jsme měli možnost se projít po městě nebo si sednout do kavárny. Počasí nám přálo a proto byli všichni spokojení.

Svatý Hostýn je významné mariánské poutní místo. Podle pověsti se zde lidé ukrývali během nájezdů Tatarů ve 13. století. Měli ale nedostatek vody a proto se modlili k Panně Marii. Na její přímluvu zde vytryskl pramen čisté vody a bouře zahnala Tatary k ústupu. Počátkem osmnáctého století tak byl v těchto místech vystavěn velký chrám. Dnes zde stojí již zmíněná bazilika, dále ubytování pro poutníky, pohostinství a rozhledna. Známá je také křížová cesta, kterou navrhl architekt Dušan Jurkovič a je postavena ve stylu valašské lidové architektury.

Přejít do fotogalerie

Noční bdění v Bielsko-Białe

Zveřejněno: čtvrtek 8. červen 2017

29. května se již podruhé uskutečnila pouť do baziliky Navštívení Panny Marie v Bielsko-Białe. Každý poslední pátek v květnu zde probíhá noční bdění. Do baziliky se sjíždějí poutníci z širokého okolí. Program začíná v 18.00 křížovou cestou, která probíhá venku kolem baziliky. Zde jsou do zdi plotu zabudována jednotlivá zastavení. Po křížové cestě se poutníci modlí růženec a úderem osmé večer začíná slavnostní mše svatá.

Atmosféra byla úžasná. Kněží postupně přicházeli k oltáři, všichni měli modrostříbrné mariánské ornáty. Nad oltářem je navíc umístěna socha Panny Marie Bolestné, která drží na klíně ukřižovaného Ježíše. Socha se za hudebního doprovodu před započetím bohoslužby odhaluje, po ukončení obřadu se zase zakrývá. Po bohoslužbě začala noční adorace, bazilika byla otevřena až do ranních hodin.

První pouť na noční bdění v Bielsko-Białe se konala už v roce 2015, letos se povedlo ji zopakovat, postupně se z ní stává krásná tradice.

První svaté přijímání

Zveřejněno: středa 31. květen 2017

V neděli 28. května se v Petrovicích v kostele sv. Martina konalo první svaté přijímání. Slavnostní bohoslužba začala o půl jedenácté a účastnily se jí hlavně rodiny a kmotři prvokomunikantů. Poprvé přijalo eucharistii celkem osm dětí. Této slavnostní chvíli předcházela o den dříve první svátost smíření. Na tento okamžik se děti připravovaly po celý školní rok. Každý měsíc se pravidelně konala setkání na faře pod vedením našeho kněze. Kromě dětí se jich účastnili také rodiče.

Přejít do fotogalerie

Velikonoce v Petrovicích

Zveřejněno: čtvrtek 20. duben 2017

Letos připadly velikonoční svátky na polovinu dubna. Jako obvykle byly bohoslužby a obřady velikonočního tridua slouženy v Petrovicích, kam se sjeli všichni farníci. Bohoslužba na Boží hod velikonoční pak byla i v Marklovicích. Ve fotogalerii si můžete prohlédnout fotky z letošních svátků.

Přejít do fotogalerie

Římskokatolická farnost Petrovice u Karviné

Petrovice 24
735 72 Petrovice u Karviné
 

P. Mgr. Tomasz Stachniak

tel. (+420) 731 625 819
rkf.petroviceukarvine@doo.cz