Pouť ke hrobu P. Ludvíka Sobka

Vytvořeno: pondělí 12. říjen 2015 Aktualizováno: pondělí 14. srpen 2017

Ve čtvrtek 8. října 2015 v odpoledních hodinách jsme se vydali na pouť ke hrobu bývalého petrovického faráře a děkana P. Ludvíka Sobka do Dobratic.

Po modlitbě u jeho hrobu jsme položili kytici a zapálili svíčku. Na hřbitově je pochován i karvinský děkan P. Karel Blahut, také u jeho hrobu jsme se zastavili na krátkou modlitbu. Potom jsme navštívili místní kostel sv. Jakuba a Filipa a společně s tamějšími farníky slavili mši svatou. Dobratice tento den slavily 150. výročí posvěcení kostela. Boční oltáře v kostele byly nedávno nově zrestaurovány, hlavní oltář zatím čeká na dokončení. Cestou domů jsme se zastavili v minipivovaru U Koníčka na výbornou večeři a skvělé pivo. Všichni přijeli domů radostní a spokojení.

Na našich stránkách si můžete přečíst životopis P. Ludvíka Sobka, který byl roku 1950 na petrovické faře pravděpodobně zavražděn.

Přejít do fotogalerie

Farní odpoledne

Vytvořeno: pátek 18. září 2015 Aktualizováno: pondělí 14. srpen 2017

V neděli 13. září jsme se všichni sešli na farním odpoledni, které se konalo na zahradě fary. Počasí nám přálo a mohli jsme tak prožít krásný čas ve společné pohodě. Využili jsme také nově postavený přístřešek. Hlavní část jídelníčku tvořily špekáčky, které se opékaly, kromě toho ale byly stoly plné buchet, koláčů a dalších sladkostí, nechybělo ani něco ostřejšího na pití. Děti se také nenudily, protože pro ně byla připravena zábavná soutěž, která spočívala v opsání krátkého biblického úryvku, cestou ovšem bylo mnoho překážek. K večeru se pak začalo zpívat a hrát na harmoniku a k té nejlepší náladě nechybělo vůbec nic.

Přejít do fotogalerie

Farní zájezd do Krakowa

Vytvořeno: středa 10. červen 2015 Aktualizováno: pondělí 18. září 2017

V sobotu 30. května se uskutečnil zájezd do Krakowa, bývalého polského hlavního města a dnešní metropole Malopolského vojvodství v jižním Polsku s významným historickým dědictvím. Cesta plně obsazeným autobusem z Petrovic u Karviné rychle ubíhala, a tak jsme již po deváté hodině dorazili k poutnímu místu v Lagiewnikach, které je jednou z městských částí Krakowa.

 Je to místo Božího milosrdenství, které je rovněž spojené s osobností sv. Faustyny Kowalské. Nejprve jsme šli do klášterní kaple, ve které je na levém bočním oltáři obraz Milosrdného Ježíše. V dolní části oltáře je umístěná bílá truhla s relikviemi sestry Faustyny. Náš duchovní otec zde sloužil mši svatou za naše farníky. Každou neděli v 7 hodin ráno odtud vysílá polská televize TVP 1 přenos sváteční bohoslužby.

Po prohlídce kaple jsme zamířili podél klášterních budov Kongregace sester Božího Milosrdenství do nedaleké baziliky Božího milosrdenství. Tato stavba ve tvaru Noemovy archy pro pět tisíc poutníků byla vysvěcena Svatým otcem Janem Pavlem II. v srpnu 2002. Součástí moderní baziliky je impozantní věž, jejíž výška dosahuje 77 metrů. Ve výšce 42 metrů má věž vyhlídkový prostor. Mnozí z nás si z této vyhlídky prohlédli celý areál, jednotlivá zastavení křížové cesty, centrum Jana Pavla II. a také historické centrum  Krakowa.

Z Lagiewnik nás autobus zavezl do historického centra Krakowa ke Královskému hradu Wawelu, kde jsme navštívili gotickou katedrálu sv. Stanislava a sv. Václava, místo korunovací polských králů. Pak naše kroky směřovaly na největší středověké náměstí v Evropě - na Rynek Główny.

Vzhledem k tomu, že ten den byly vysoké teploty a začala se projevovat únava, rozhodli jsme se pro individuální prohlídky města s tím, že v 18 hodin se sejdeme u autobusu. Jednotlivé skupinky si zvolily vlastní program, který zahrnoval prohlídku baziliky Panny Marie se známým dřevěným oltářem od Wita Stwosze, renesanční tržnice Sukiennice, kostelů poblíž náměstí. Jednotlivé prohlídky byly absolvovány po občerstvení limonádou, zmrzlinou,… Před odjezdem někteří využili času a možnosti půlhodinové projížďky v motorové loďce po Wisle. Domů jsme se vraceli unaveni horkem a plni dojmů a zážitků z tohoto na historické památky bohatého a krásného velkoměsta, jehož centrum a Královský hrad je na seznamu světového dědictví UNESCO.

Přejít do fotogalerie

První svaté přijímání v Petrovicích

Vytvořeno: pondělí 25. květen 2015 Aktualizováno: pondělí 14. srpen 2017

V neděli 24. května 2015 se ve farním kostele v Petrovicích konalo první svaté přijímání. Přistoupilo k němu celkem 10 dětí (4 dívky a 6 chlapců) ze třetí a čtvrté třídy. Na tuto slavnost se připravovali v hodinách náboženství celý školní rok pod vedením našeho pana faráře Tomasze Stachniaka. Vzácné chvíle pro ně začaly už v sobotu, kdy poprvé přistoupili ke svátosti smíření. Následně v neděli poprvé přijali Tělo Krista, které jim bude velkou posilou na životní cestě.

Přejít do fotogalerie

Římskokatolická farnost Petrovice u Karviné

Petrovice 24
735 72 Petrovice u Karviné
 

P. Mgr. Tomasz Stachniak

tel. (+420) 731 625 819
rkf.petroviceukarvine@doo.cz