Farní kostel sv. Martina

První kostel, který byl v Petrovicích postaven, byl dřevěný a datuje se do roku 1335. V roce 1490 shořel a o šest let později, v roce 1496, byl postaven nový, rovněž dřevěný. V obecní pamětní knize se o něm píše: "...za zdravého života Zavišleny, dědičné paní v Petrovicích, byl v roce 1497 malován strop kostela nákladem této paní za současného kněze Mikuláše, jak o tom svědčí nápis s dodatkem z roku 1577". Kostel stál trochu výš než ten původní.

V roce 1585 však i zde nabylo na vrchu náboženství protestantské a také sama knížata vyznávala toto náboženství. Z doby panování protestantů se připomíná pastor Martin Pročner, rodem z Bílska.

Kdy byl kostel vrácen katolíkům není přesně známo. Podle Hosákova Místopisu byl kostel do roku 1654 luteránský. V jiných pramenech se naopak dovídáme, že kostel musel být předán katolíkům již před rokem 1652, protože toho roku byla napsána zpráva, že v působnosti děkanství těšínského se nachází fara v Petrovicích, která má působnost pro Petrovice, Darkov a Staré Město. Jiné prameny však naopak uvádějí, že v té době byl petrovický kostel jen filiálním kostelem farního kostela ve Fryštátě.

Farní úřad byl v Petrovicích prokazatelně obnoven v roce 1786, kdy sem byl ustaven první farář. Kolem roku 1789 byl zbořen starý dřevěný kostel a v roce 1789 byl postaven první zděný kostel, který byl rovněž zasvěcen sv. Martinovi. V roce 1852 se začala budovat u kostela zděná fara. V letech 1869, 1901, 1908 se kostel opravoval. V roce 1913 se v Petrovicích začala stavět márnice.

Farní úřad byl vždy podřízen Děkanskému úřadu ve Fryštátě. Od roku 1949, po sloučení děkanství karvinského s děkanstvím fryštátským, byl podřízen farní úřad v Petrovicích Děkanskému úřadu v Karviné.

Podle dobových pramenů převažovali mezi obyvateli obce od konce 18. století katolíci. Farní matriky se zachovaly od roku 1857.

Dne 26. září 1926 byla ve zdejším kostele sloužena mše, při které se poprvé zpívalo, modlilo a kázalo v českém jazyce. Pravidelně se začaly sloužit české mše od 7. srpna 1927.

 

HAJZLEROVÁ, Irena; Pohledy do Petrovic u Karviné; 1. vyd. Karviná: Obecní úřad Petrovice u Karviné, 2002; ISBN 80-86388-05-0

Římskokatolická farnost Petrovice u Karviné

Petrovice 24
735 72 Petrovice u Karviné
 

P. Mgr. Tomasz Stachniak

tel. (+420) 731 625 819
rkf.petroviceukarvine@doo.cz