Kaple sv. Jana Nepomuckého

V Závadě nebyl kostel. Náboženské obřady se konaly v kapli sv. Jana Nepomuckého. Jedná se o drobnou pololidovou stavbu obdélníkového půdorysu s půlkruhovým závěrem, v průčelí se čtyřhrannou věžičkou. Fasádu člení vysoké pilastry, které zdoí věž a trojúhelníkový štít. Písemný doklad o založení kapličky neexistuje. Pravděpodobně se začala stavět v roce 1860 a předpokládá se, že byla dokončena v roce 1862. Usuzuje se tak podle pytlíčku na vybírání peněz při mších svatých, který byl ušitý z fialového aksamitu a na něm byl z perliček vyšitý letopočet 1862.

Financemi přispělo na kapličku deset nejbohatších rolníků tehdejší Závady a jejich jména se nacházela na zdi, vzadu za oltářem. Vlivem času zmizela.

Na zvon přispěli všichni obyvatelé Závady. Zvon však vzali z kapličky Němci za 2. světové války. Po válce byla závadskými občany zorganizována sbírka na nový zvon, který byl zakoupen v roce 1949, posvětil ho kněz Ludvík Sobek.

V pozdějších letech byl před vchodem postaven novodobý plechový přístřešek, který stavbu nevhodně zakrývá a hyzdí.

V kapličce se v minulosti zvonilo v poledne, večer Anděl Páně a také při úmrtí občana Závady.

Tato tradice se takřka zachovala až do dnešní doby, denně oznamuje zvon poledne a zvoní se i při úmrtí člověka ze Závady.

Původně byla kaplička zasvěcená sv. Marii, kdy a proč došlo ke změně jejího patrona, kterým je sv. Jan Nepomucký se nepodařilo zjistit.

V roce 1996 se za spolupráce obce Petrovice u Karviné a Římskokatolické farnosti Petrovice u Karviné uskutečnila generální oprava kapličky sv. Jana Nepomuckého, která je kulturní památkou obce. Byly provedeny restaurátorské práce na oltáři, oltářním obraze, sochách, kříži, dále truhlářské práce včetně nových lavic, generální oprava elektrických rozvodů i vymalování. Oltářní obraz restaurovala Romana Balcarová z Opavy. Oltář, kříž a sochy po bocích oltáře restauroval Petr Bittner ze Staříče.

 

HAJZLEROVÁ, Irena; Pohledy do Petrovic u Karviné; 1. vyd. Karviná: Obecní úřad Petrovice u Karviné, 2002; ISBN 80-86388-05-0

 

Římskokatolická farnost Petrovice u Karviné

Petrovice 24
735 72 Petrovice u Karviné
 

P. Mgr. Tomasz Stachniak

tel. (+420) 731 625 819
rkf.petroviceukarvine@doo.cz